Adalet Bakanlığı İşçi, Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Adalet Bakanlığı İşçi, Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları
23.02.2021
51
A+
A-

Adalet Bakanlığı 2021 yılının mart ayı itibari ile bünyesinde ihtiyaç uyulan kadrolarda personel ve işçi alımı için çok sayıda ilan yayınladı. Ülke genelinde binlerce işsiz vatandaşımıza umut olacak ilanlar Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanmıştır. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri  Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam etmek üzere 4.918 infaz ve koruma memuru, 19 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 51 hemşire, 20 sağlık teknikeri, 157 teknisyen, 156 destek personeli (şoför), 33 destek personeli (aşçı), 4 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.358, sekiz yüz on dört (814) icra katibi, iki yüz otuz yedi (237) destek personeli (şoför), destek personeli (aşçı), destek personeli (kaloriferci), özel güvenlik, teknisyen, tekniker, mühendis, beş bin yetmiş beş (5075) zabıt kâtibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili tercümanı olmak üzere toplamda 11. 484 personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanının ardından farklı illerde istihdam etmek üzere binlerce işçi alımı içinde harekete geçti. Yine Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Adalet Bakanlığı taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere temizlik personeli kadrosunda 1.287, merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde istihdam etmek üzere 155 temizlik personeli ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde istihdam edilmek üzere temizlik personeli kadrosunda 58 olmak üzere toplamda 1500 sürekli işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Adalet Bakanlığı işçi, personel alımı başvuru şartları, başvuru adresi ve diğer tüm detayşar yazımızın devamında yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2021

Adalet Bakanlığı İşçi Alımı 2021

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri  Genel Müdürlüğü Personel Alımı Başvuru Şartları ve Tarihi

Başvuru tarihleri: Başvurular 23.02.2021 günü başlayıp, 12.03.2021 günü saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 23.02.2021 tarihinde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.

Adaylarda Aranan Özel şartlar:

a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı İcra Katibi Başvuru Şartları ve Adresi

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Adresi ve Başvuru Sayfası (237 Kişi)

Adaylar pozisyonlardan sadece bir mahal ve pozisyona başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla pozisyona başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. Adaylar başvurularını 22/02/2021 – 12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Adresi ve Başvuru Sayfası (5075 Kişi)

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak olup, adaylar 23/02/2021-12/03/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, “Adalet Bakanlığı İş Başvurusu” ekranını kullanarak başvuruları gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Tarihi ve Başvuru Adresi (1.287 Kişi)

Özel Başvuru Şartları

  • Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;
  • 1.En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak.
  • 2.İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir.)

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Tarihi ve Başvuru Adresi (155 Kişi)

Adaylarda Aranan Genel Başvuru Şartları

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak,

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5) Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak, kamu haklarından mahrum olmamak,

6) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

7) İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan yerde ikamet ediyor olmak,

8) İlan edilen listeden sadece bir il için başvuru yapılabilecektir. Birden fazla il için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021–08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile başvuru alınmayacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adalet Bakanlığı İşçi Alımı Başvuru Tarihi ve Başvuru Adresi (58 Kişi)

Adaylarda Aranan Özel Şartlar

Temizlik Görevlisi olarak istihdam edilebilmek için;

1.İlan tarihi itibarıyla en az ilköğretim mezunu olmak,

2.İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir),

3.Sağlık durumu yönünden:

Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

1.Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 04/03/2021 – 08/03/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. (Şahsen, posta veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

2.Her bir aday İŞKUR’un internet sitesinde yayınlanan listedeki sadece bir işyeri (İl) için başvuru yapacaktır. Birden fazla işyeri (İl) için başvuru yapıldığının tespit edilmesi halinde adayın hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.