Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları
23.02.2021
121
A+
A-

Adalet Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda kadın/erkek personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sayfası, başvuru şartları, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı 2021

Adalet Bakanlı Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Adalet Bakanlığı 2021 yılı itibariyle onlarca farklı kadrolarda binlerce personel ve işçi alımı gerçekleştirdi. Nisan ayı itibariyle Çalışma bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda toplamda iyi yüz iki (202) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmişitir.

Pozisyon Unvanı İstihdam Şekli İstihdam Edilecek Sayı

 • Öğretmen (Kadın)¹ Sözleşmeli (657 4/B) (12 Kişi)
 • Öğretmen (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) (25 Kişi)
 • Psikolog (Kadın)¹ Sözleşmeli (657 4/B) (24 Kişi)
 • Psikolog (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) (84 Kişi)
 • Sosyal Çalışmacı (Kadın)¹ Sözleşmeli (657 4/B) (14 Kişi)
 • Sosyal Çalışmacı (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) (34 Kişi)
 • Fizyoterapist (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) (5 Kişi)
 • Veteriner (Erkek)² Sözleşmeli (657 4/B) (2 Kişi)
 • Mühendis (Erkek)² (İnşaat Mühendisi) Sözleşmeli (657 4/B) (2 Kişi)

Toplam: 202 kişi

Başvuru Sayfası ve Tarihi

Adalet Bakanlığı personel alımı için aşağıda yer alan genel ve özel başvuru şartlarını taşıyan adaylar 01.04.202116.04.2021 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adalet Bakanlığı Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?

Adalet Bakanlığı personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır. Detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Genel Başvuru Şartları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği gereğince adayların aşağıda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Adaylarda Aranan Özel Başvuru Şartları

1) Psikolog (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
 • b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • c) Cinsiyeti kadın olmak.

2) Psikolog (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,
 • b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • c) Cinsiyeti erkek olmak.

3) Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,
 • b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • c) Cinsiyeti kadın olmak.

4) Sosyal Çalışmacı (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • a) Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak,
 • b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • c) Cinsiyeti erkek olmak.

5) Veteriner (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • a) Veteriner lisans programından mezun olmak,
 • b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • c) Cinsiyeti erkek olmak.

6) Fizyoterapist (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak,
 • b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • c) Cinsiyeti erkek olmak.

7) Mühendis (Erkek) (İnşaat Mühendisi) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • a) İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak,
 • b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • c) Cinsiyeti erkek olmak.

8) Öğretmen (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
 • b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • c) Cinsiyeti kadın olmak.

9) Öğretmen (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için;

 • a) Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak,
 • b) 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,
 • c) Cinsiyeti erkek olmak.

Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Sınav Konuları

a) Sözlü sınav;

 • 1) ilgilinin atanacağı pozisyonun gerektirdiği mesleki bilgi 40,
 • 2) Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
 • 3) Genel kültür 20,
 • 4) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.
 • b) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu idaresine ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
 • c) Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alması gerekir.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.