AGÜ Temizlik ve Özel Güvenlik Görevlisi Alımı

AGÜ Temizlik ve Özel Güvenlik Görevlisi Alımı
11.02.2020
103
A+
A-

Abdullah Gül Üniversitesi Temizlik ve Özel Güvenlik  Görevlisi alımı için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sayfası üzerinden ilan yayımlamıştır. Yayınlanan ilanda Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile 7 (yedi) Temizlik Görevlisi ve 3 (üç) Güvenlik Görevlisi  toplamda 10 (on) kadrolu personel alımı yapılacağı duyurulmuştur. Abdullah Gül Üniversitesi Temizlik personel alımı için başvuru yapacak adaylarda en az ilköğretim, en fazla lise ve dengi okul mezunu olması ve  on sekiz (18) yaşını doldurmuş otuz beş (35) yaşından gün almamış olma şartı aranmaktadır. AGÜ Özel Güvenlik görevlisi alımı için başvuru yapacak adaylarda ise Ez lise mezunu olma ve 35 yaşından gül almamış şartı aranmaktadır. Abdullah Gül Üniversitesi Temizlik ve Özel Güvenlik  Görevlisi alımı için başvuru şartlarını sağlayan adayların, 10/02/2020-14/02/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine giderek şahsen başvuru yapabilir.

Başvuru Şartları

527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Güvenlik Görevlisi iş koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca; 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 • Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

Aranan Özel Şartlar

 • Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) ilan edilen işgücü taleplerinde yayımlanan son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları ve istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Talepler Kayseri iline bağlı “Kocasinan”, “Melikgazi” ve “Talas” ilçeleri düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle anılan ilçelerde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.
 • Adayların vardiyalı ve dönüşümlü çalışma düzenine engel durumu olmamak.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir.
 •  Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

BAŞVURU VE KURA İŞLEMLERİ

 1. Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen başvuru yapabilir.
 2.  Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) yayımlanan listede bir iş koluna başvuru yapabilecektir.
 3. İlgili Yönetmelik gereğince İş-Kur tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.
 4.  Kura Çekimi 20/02/2020 Perşembe günü saat: 10.00’da Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.
 5. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Sayfası

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.