enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Aile Bakanlığı Personel Alımı 2022 – ASDEP Başvuru Formu ve Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere farklı toplamda dört bin yüz yetmiş beş (4.175) sözleşmeli personel alımı yapacak.

Aile Bakanlığı Personel Alımı 2022 – ASDEP Başvuru Formu ve Şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Aile Bakanlığı taşra teşkilatları bünyesine istihdam etmek üzere on iki (12) farklı kadroda toplamda dört bin yüz yetmiş beş (4.175) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Aile Bakanlığı memur, personel alımı için başvuru yapacak adaylarda arana başvuru şartları, başvuru adresi, sınav konuları ve tarihi, kadro dağılımı, başvuru formu ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

ASDEP Personel Alımı 2022

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda ASDEP destek personeli pozisyonunda altı (6) farklı kadroda toplamda bin beş yüz (1.500) sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu.

 • ASDEP: (Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler ve Sosyal Çalışmalar) (530 Kişi)
 • ASDEP: (Psikoloji) (500 Kişi)
 • ASDEP: (Aile ve Tüketici Bilimleri) (80 Kişi)
 • ASDEP: (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) (200 Kişi)
 • ASDEP: (Çocuk Gelişimi) (90 Kişi)
 • ASDEP: (Sosyoloji) (100 Kişi)
ASDEP Personel Alımı 2022

Aile Bakanlığı Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Aile Bakanlığı destek personeli pozisyonunda on (10) farklı kadroda toplamda iki bin üç yüz yetmiş beş (3375) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Sosyal Çalışmacı (555 Kişi)
 • Psikolog (100 Kişi)
 • Fizyoterapist (100 Kişi)
 • Çocuk Gelişimcisi (200 Kişi)
 • Diyetisyen (20 Kişi)
 • Öğretmen (150 Kişi)
 • Avukat (110 Kişi)
 • Diğer Sağlık Personeli (200 Kişi)
 • Hemşire (200 Kişi)
 • Büro Personeli (240 Kişi)
Aile Bakanlığı Personel Alımı 2022

Diğer İlgili İlanlar

Aile Bakanlığı Yurt Yönetim Personeli Alımı

Yazımızın bölümünde ise Aile Bakanlığı Yurt Yönetim personeli alımı ile ilgili detaylar yer almaktadır.

 • Yurt Yönetim Personeli (Sosyal Hizmet – 50 Kişi)
 • Yurt Yönetim Personeli (Psikoloji – 50 Kişi)
 • Yurt Yönetim Personeli (Çocuk Gelişimi – 50 Kişi)
 • Yurt Yönetim Personeli (Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik – 50 Kişi)
 • Yurt Yönetim Personeli (Sosyoloji – 50 Kişi)
 • Yurt Yönetim Personeli (Her hangi bir Lisan programından mezun olmak – 50 Kişi)
Aile Bakanlığı Personel Alımı 2022

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

Aile Bakanlığı personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
 • Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
 • 65 yaşını bitirmemiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
 • (Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

Özel Başvuru Şartları

Aile Sosyal Destek Personeli (4/B) (ASDEP) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Sosyal Çalışmacı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Psikolog (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Psikoloji lisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Fizyoterapist (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Çocuk Gelişimcisi (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Diyetisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Öğretmen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Yükseköğretim kurumlarının; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Ana Okulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
 • 2020 ve 2021 yılı KPSS P10 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Avukat (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,
 • Başvuru son günü itibarıyla Avukatlık ruhsatına sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olup, Türkiye Barolar Birliğine avukatlık ruhsatı için başvurduğunu belgelemek.

Hemşire (4/B) (Kadın) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak,
 • Cinsiyeti kadın olmak.

Diğer Sağlık Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Büro Personeli pozisyonuna atanabilmek için;

 • Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS P93 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Yurt Yönetim Personeli (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

 • Herhangi bir lisans programından mezun olmak veya Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,
 • 2020 yılı KPSS B grubu (KPSS) P3 puan türünden geçerli en az 60 puanı olmak.

Başvuru Adresi ve Tarihi

Aile Bakanlığı personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 10/01/2022-20/01/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak başvurularını yapmaları gerekmektedir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir. )

Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.

Aile Bakanlığı Sınav Yeri

 • Sınav, sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
 • Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
 • Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.
 • Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav Konuları Neler?

 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (öğrenim seviyesine göre önlisans veya lisans eğitimine ait mesleki bilgiler ile Bakanlığın görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgileri)
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
 • Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan) Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
 • Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
 • Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 • Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday, eşitlik halinde doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday üst sırada yer alacaktır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.