Akseki Belediyesi Memur, Personel Alımı 2021 – Güncel İlan

Akseki Belediyesi Memur, Personel Alımı 2021 – Güncel İlan
14.03.2021
32
A+
A-

Antalya Akseki Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere atama yolu ile farklı kadrolarda memur alımı yapılacağı duyuruldu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Akseki Belediyesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere iki (2) mühendis, iki (2) mimar olmak üzere toplamda dört (4) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Akseki Belediyesi memur alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Adaylarda Aranan Genel ve Özel Şartları Nelerdir?

Kamu haklarından mahrumiyeti bulunmayan Türk Vatandaşlarında aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

Genel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.

Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile ;kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık ,sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

 • Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması gerekiyor. ( Askerlik çağına gelmemiş olmak, askerliğini ertelemiş olmak veya askerliğini yapmış olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl veya beden engeli olmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Başvuru Şartları

İlan edilen kadrolar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak .

13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlardan disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

İngilizce YDS’de en az (D) düzeyinde puan almış olmak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak,

Başvuru İçin Adaylardan İstenilen Belgeler

Akseki Belediyesi memur alımı sınavına katılmak için adaylar, www.akseki.bel.tr adresi üzerinden temin edecekleri BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri eklemeleri gerekmektedir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi ( Aslı İbraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

2 adet biometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir), 11. Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

Başvuru Tarihi ve Sınav Konuları

Akseki Belediyesi memur alımı sınavına katılmak için başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 15.04.2021 tarihinden 22.04.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00 – 12:30 / 13:00 – 16:00) başvurularını yapmaları gerekmektedir.

 • Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için ;
 • Adaylar,başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 15.04.2021 tarihinden 22.04.2021 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (10:00 – 12:30 / 13:00 – 16:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.
 • Aday başvuru belgelerini;
 • Elektronik ortamda belediyemiz yaziisleri@akseki.bel.tr adresine şahsen veya iadeli taahütlü posta yoluyla Akseki Belediye Başkanlığı Belediye Hizmet Binası Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. NO:39 Akseki / ANTALYA adresine gönderilebilecektir.(Geciken postalardan Belediyemiz Sorumlu olmayacaktır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,belediyemiz tarafından görevlendirilecek sınav kurulu tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınav Tarihi ve Konuları

Sözlü sınav Akseki Belediyesi Hizmet Binasında 03.05.2021 tarihinde saat 09:00’ dan itibaren yapılacaktır. Sözlü sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde,ilan edilen sınav tarihi ve saatinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar,sınav hakkını kaybetmiş sayılacak ve sınava katılmayan adayların başkaca bir hakkı olmayacaktır.

Sınav Konuları:

Sözlü Sınav;

 • a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • b) Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,
 • c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 • d) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuat, konuları ile
 • Kadro ünvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.