Alaaddin Keykubat Üniversitesi Özel Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Özel Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı
19.03.2020
147
A+
A-

Alaaddin Keykubat Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda en az ilköğretim mezunu daimi kadın ve erkek  işçi alımı yapılacağını duyurdu. Çalıma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Alaaddin Keykubat Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere üç (3) kadın, yedi (7) erkek özel güvenlik, yirmi (20) temizlik personel olmak üzere toplamda otuz (30) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Alaaddin Keykubat Üniversitesi sürekli işçi alımına ilişkin ilan, İŞ-KUR’un internet sitesinde 16.11.2020-20.11.2020 tarihleri arasında yayımlanacak olup, şartları sağlayan adayların, başvurularını Alanya İş Kurumu İlçe Müdürlüğü’ne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Alaaddin Keykubat Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları, kura tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşçi Alımı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşçi Alımı

Genel Başvuru Şartları

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’ de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını doldurmuş olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

5- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7- Askerlik ile ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )

8- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

9- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

10- Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

12- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

13-İlanın yayımlandığı tarih itibariyle Alanya İlçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve belgelendirmek.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi kendi bünyesinde bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu, silahlı veya silahsız özel güvenlik sertifikasına sahip on (10) özel güvenlik alımı yapılacaktır. İŞ-KUR’un internet sitesinde 16.11.2020-20.11.2020 tarihleri arasında yayımlanacak olup, şartları sağlayan adayların, başvurularını Alanya İş Kurumu İlçe Müdürlüğü’ne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Güvenlik Görevlisi Başvuru Şartları

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- En az lise veya dengi okul mezunu olmak. En fazla Lisans mezunu olmak,

3- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

5- Kadın adaylarda en az 1.63 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.70 cm boyunda olmak.

6- İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi işçi alımı talebi için yayınlanan ilanda en az ilköğretim mezunu yirmi (20) daimi temizlik personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir. Alaaddin Keykubat Üniversitesi sürekli işçi alımına ilişkin ilan, İŞ-KUR’un internet sitesinde 16.11.2020-20.11.2020 tarihleri arasında yayımlanacak olup, şartları sağlayan adayların, başvurularını Alanya İş Kurumu İlçe Müdürlüğü’ne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Temizlik Personeli Başvuru Şartları

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

2- En az İlköğretim-en çok Ortaöğretim mezunu olmak.

3- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.