Alaaddin Keykubat Üniversitesi Özel Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Özel Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı
19.03.2020
111
A+
A-

Alaaddin Keykubat Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere silahlı özel güvenlik ve temizlik personeli alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Alaaddin Keykubat Üniversitesi  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Alanya/Akseki/Gazipaşa’da çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde lise mezunu silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip beş (5) özel güvenlik ve ilkokul mezunu üç (3) temizlik personeli kadrolarında toplamda sekiz (8) “Sürekli İşçialımı yapılacaktır.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Özel Güvenlik ve Temizlik Personeli Alımı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi kendi bünyesinde bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu, silahlı özel güvenlik sertifikasına sahip beş (5) özel güvenlik alımı yapılacaktır. İŞKUR üzerinden yayınlanan Alaaddin Keykubat Üniversitesi özel güvenlik alımı için kura işlemi 09/04/2020 tarihi Perşembe günü saat 15:00′ Alanya Alaaddin Keykubat  Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi  Konferans Salonu’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.alanya.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış 40 yaşından gün almamış olmak.
 3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.
 4. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 6. Terör Örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 7. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 8. Askerlik ile ilişiği olmamak. (Fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak.)
 9. Sözlü sınavdan başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,yaşlılık veya malüllük aylığı almıyor olmak.
 11. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.
 12. İlan tarihinden önce Alanya İlçesinde ikamet ediyor olmak.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. En az ortaöğretim (lise), en fazla lisans mezunu olmak.
 3. 5188 Sayılı Kanun gereği Silahlı Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli SİLAHLI Özel Güvenlik Kimlik Kartına veya silahlı özel güvenlik geçici kimlik kartına sahip olmak.
 4. Özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaya sağlık yönünden elverişli olmak. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili engeli bulunmamak. (İşe alım aşamasında sağlık raporu tam teşekküllü hastaneden alınacaktır)
 5. Bayanlar için 160 cm., erkekler için 165 cm.’den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 10 kilogramdan eksik veya fazla fark olmamak.
 6. Akseki /Alanya/Gazipaşa ilçelerinde bulunan yerleşkelerin iç ve dış mekanlarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

İŞKUR ilan Numarası: 00005469311

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı

Alaaddin Keykubat Üniversitesi işçi alımı talebi için yayınlanan ilanda en az ilkokul mezunu üç (3) daimi temizlik personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Alaaddin Keykubat Üniversitesi temizlik personeli alımı için kura işlemi 09/04/2020 tarihi Perşembe günü saat 15:00′ Alanya Alaaddin Keykubat  Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi  Konferans Salonu’nda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.alanya.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Not: Personel alım süreci www.alanya.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Alaaddin Keykubat Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış 35 yaşından gün almamış olmak.
 3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.
 4. Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 5. Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 6. Terör Örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 7. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 8. Askerlik ile ilişiği olmamak. (Fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak.)
 9. Sözlü sınavdan başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.
 10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik,yaşlılık veya malüllük aylığı almıyor olmak.
 11. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.
 12. İlan tarihinden önce Alanya İlçesinde ikamet ediyor olmak.

Adaylarda Aranan Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise) mezunu olmak.
 3. Görevin yapılmasına engel olabilecek zihinsel ve fiziksel engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden sağlık raporu almak.
 4. Akseki /Alanya/Gazipaşa ilçelerinde bulunan yerleşkelerin iç ve dış mekanlarında vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

İŞKUR İlan Numarası: 00005469438

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.