Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2020 – Güncel İlan

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2020 – Güncel İlan
24.04.2020
155
A+
A-

Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS P4 en az 55 puan almış adaylar arasından çok sayıda itfaiye eri alımı yapılacağı duyurulmuştur. Çalışma Bakanlı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Ankara Büyükşehir Belediyesi ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve yangın güvenliği alanı ve dallarının birinden mezun olmuş, en az B sınıfı sürücü belgesi sahibi yüz kişi (100) ve itfaiyecilik ve yangın güvenliği veya sivil savunma ve itfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmuş, en az C Sınıfı sürücü belgesine sahip iki yüz (200) olmak üzere toplamda 300 itfaiye eri alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2020

Önemli Not: Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı için başvuru tarihi covit 19 nedeniyle ileri bir tarihe alınmıştır. Detaylar yazımızda

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2020

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı için yayınlanan ilanda başvuru tarihi 30/03/2020 tarihinden 03/04/2020 tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Zübeyde Hanım Mahallesi Turgut Özal 2 Bulvarı No:9, 06070 İskitler Altındağ/Ankara adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. Açıklamasına yer verilmişti. Fakat yukarıda belirttiğimiz gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı covit 19 nediyle  başvurular ileri bir tarihe alınmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2020

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı başvuru tarihi değişmiş olsa da, başvuru şartları, başvuru için gerekli olan belgelerde her hangi bir değişiklik olmamıştır. Konu ile ilgili başvuruların başlaması duyurulduğu andan itibaren sitemizde başvuru tarihi ve olası bir değişiklik yapıldığı takdirde tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı başvuru şartları neler? Adaylarda aranan nitelikler neler? Başvuru için hangi belgeler isteniyor? Tüm bu soruların cevabı yazımızın devamında yer almaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2020

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Kadın/ Erkek P93 En az 60 puan İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Sınava girmek isteyen adaylar, www.ankara.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı)

YORUMLAR