Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşçi Alımı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşçi Alımı
07.03.2020
164
A+
A-

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi yayınladığı ilanda farklı kadrolarda 25 daimi işçi alımı için ilan yayınladı. Yayınlanan ilanda en az lise mezunu olmak şartıyla temizlik personeli, özel güvenlik, alımı yapılacağı duyurulmuştur. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi işçi alımı ilanında yer alan kadro ve kontenjanlar ise; önlisans mezunu 5 güvenlik görevlisi ve sekiz (8) önlisans mezunu, sekiz (8) lise mezunu, iki (2) lise mezunu engelli, lise mezunu (2) eski hükümlü temizlik personeli olarak açıklanmıştır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşçi Alımı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere işçi alımı için yayınladığı ilanda en az lisan mezunu özel güvenlik alımı yapılacağına yer verilmiştir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi özel güvenlik alımı için yayınlanan ilana başvuru şartlarını taşıyan bayan adaylarda başvuru yapabilecekler.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı

Başvuru Şartları

 • En az önlisans mezunu olmak.
 • 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak-temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 • Bu alanda en az iki yıl tecrübeli olmak.
 • Erkek adaylar için en az 1,75 cm, kadın adaylar için en az 1,65 cm boyunda olmak.
 • Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi temizlik personeli alımı yayınlanan ilanda en az önlisans mezunu sekiz (8), lise mezunu sekiz (8), engelli (2), eski hükümlü iki (2) olmak üzere toplamda yirmi (20) temizlik personeli alımı yapacak.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı

Önlisans Mezunu Temizlik Personeli Alımı Başvuru Şartları

En az önlisans mezunu olmak.

Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Lise Mezunu Temizlik Personeli Alımı Başvuru Şartları

En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Engelli Temizlik Personeli Alımı Başvuru Şartları

En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Eski Hükümlü Temizlik Personeli Alımı Başvuru Şartları

En az lise ve dengi okul mezunu olmak.

Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

 • Yukarıda belirtilen nitelikler ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin “Genel Şartlar” başlıklı (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşıyor olmak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Engelli kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.
 • Eski Hükümlü / TMY kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinin (a) ve (ğ) bendi kapsamında durumlarını belgelendirmek.
 • Ankara İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Açıklamalar

Yapılacak sınavda başarı göstererek ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Her aday, durumuna uygun meslek kolundan sadece birine başvuru yapabilecektir.

Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracak adaylarda Güvenlik Görevlisi olarak çalıştıkları yerden alınacak tecrübe belgesi ve/veya Güvenlik üzerine meslek gruplarına ait meslek kodlarını gösterir SGK prim dökümü aranacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

İŞ-KUR tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bildirilen başvurular arasından İlan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 19.03.2020 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü Abadan Konferans salonunda yapılacaktır.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin 1. fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

Aday listeleri, kura sonuçları, sınav günü, sınav saati, sınav yeri ve diğer her türlü duyurular www.hacibayram.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İşçi Alımı Başvuru Yeri ve Şekli

Başvurular 09.03.2020 – 13.03.2020 tarihleri arasında İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Güncel Memur Alımı İlanları

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.