MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Balıkesir Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 İş Başvuru Formu

Balıkesir Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel Alımı 2023, Hemşire, Röntgen teknisyeni, Sağlık teknikeri ve Diğer sağlık personeli olarak alım ilanı yayımlandı. İş başvuru formu ve şartları haberimizde.

Balıkesir Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel Alımı 2023 İş Başvuru Formu

Balıkesir Üniversitesi, 16 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Az önce yayımlanan ilana göre Balıkesir Üniversitesi, bünyesinde istihdam edilmek üzere; sözleşmeli “Hemşire, Röntgen teknisyeni, Sağlık teknikeri ve Diğer sağlık personeli” olarak personel alımı gerçekleştirecektir. En az lisans mezunu olarak başvuru yapabilecekler. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz. Hemşire Maaşları hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Balıkesir Üniversitesi, 2023 İŞKUR ilanları yayınlandı. Balıkesir Üniversitesi 16 Hemşire, Röntgen teknisyeni, Sağlık teknikeri ve Diğer sağlık personeli olarak personel alımı yapacaktır.

 • TÜM MEMUR, PERSONEL, İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
 • INSTAGRAMDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • FACEBOOK TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • TWİTTER TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.

Balıkesir Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel Alımı

Balıkesir Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 16 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Balıkesir Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel Alımı
Balıkesir Üniversitesi 16 Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuracak adaylarda aranacak şartlar:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak. 2- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 • Başvuracak adayların durumunun; 6S7 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Başvuru şekli, yeri ve zamanı:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESIR adresine posta yolu veya şahsen yapacaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Başvuruda istenilen belgeler:

 • Fotoğraflı başvuru formu. (Buradan ulaşabilirsiniz.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 • Diploma fotokopisi (e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • 2022 yılı KPSS sonuç belgesi.
 • Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.
 • SGK prim günlerini gösterir belge.

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Sonuçları:

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İLETİŞİM:0 266 612 14 00 Dahili 101422-10145S- 101421-101420-101454

Mail Adresi: idariper@balikesir.edu.tr

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.