enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Balıkesir Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Balıkesir Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Balıkesir Üniversitesi mayıs 2020 tarihi itibariyle kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda en az ilköğretim mezunu çok sayıda işçi alımı için ilan yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Balıkesir Üniversitesi on beş (15) özel güvenlik, yemiş dokuz (79) hasta ve yaşlı bakım personeli, yirmi bir (21) temizlik personeli olmak üzere 115 işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Balıkesir Üniversitesi işçi alımı için adaylarda aranan şartlar, başvuru tarihi, başvuru sayfası ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Balıkesir Üniversitesi işçi alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden yapılacaktır. Balıkesir Üniversitesi noter huzurunda yapılacak olan kura sonucunda işçi alımı için asıl ve yedek adaylar belirlenecektir. Balıkesir Üniversitesi işçi alımı için noter kurası 10.06.2020 tarihinde, saat 10.00 da, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Kongre ve Kültür merkezinde (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı) gerçekleştirilecek olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyuru yapılacaktır.

Balıkesir Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Balıkesir Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı İçin Aranan Başvuru Şartları

İSTENEN ÖZELLİKLER

 • En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.
 • Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak. (Belge teslim tarihinden itibaren en az  6 ay geçerlilik süresi olmak.)
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.(Devriye gezilmesi için zaruridir.)
 • Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 • Üniversite Hastanesinde  iç   ve   dış   mekânda   vardiyalı   sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

C) ÖZEL ŞARTLAR

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3)Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

4)Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5)Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.

6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7)2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

D) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ VE YERİ, KURA SONUCU

İlana başvuranların oluşturduğu nihai listeler, İŞKUR tarafından Balıkesir Üniversitesine gönderilecek olup, bu listelerden noter kurasıyla doğrudan (mülakat yapılmaksızın), açık iş sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.

Noter kurası 10.06.2020 tarihinde, saat 10.00 da, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Kongre ve Kültür merkezinde (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı) gerçekleştirilecek olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyuru yapılacaktır.

Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.balikesir.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.

Kura sonucunda belirlenen adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversitemize ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri www.balikesir.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar işe alınmayacaktır.

İşçi alımına dair www.balikesir.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

E) İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu
 • Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi
 • Özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) .)(Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az  6 ay geçerlilik süresi olmak.)

Balıkesir Üniversitesi Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli Alımı İçin Başvuru Şartları

İSTENEN ÖZELLİKLER

 • Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.
 • Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-40 yaşını doldurmamış olmak.
 • Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 • Üniversite Hastanesinde   iç   ve   dış   mekânda   vardiyalı   sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • BALIKESİR il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 3. Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 5. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.
 6. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 7. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ VE YERİ, KURA SONUCU

 1. İlana başvuranların oluşturduğu nihai listeler, İŞKUR tarafından Balıkesir Üniversitesine gönderilecek olup, bu listelerden noter kurasıyla doğrudan (mülakat yapılmaksızın), açık iş sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
 2. Noter kurası 10.06.2020 tarihinde, saat 10.00 da, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Kongre ve Kültür merkezinde (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı) gerçekleştirilecek olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyuru yapılacaktır.
 3. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.balikesir.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.
 4. Kura sonucunda belirlenen adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversitemize ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri www.balikesir.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar işe alınmayacaktır.
 5. İşçi alımına dair www.balikesir.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

E) İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu
 • Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi
 • Özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) .)(Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.

Balıkesir Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı İçin Başvuru Şartları

ÖZEL ŞARTLAR

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2)Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

3)Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

4)Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

5)Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.

6) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

7)2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

8) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

 KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ VE YERİ, KURA SONUCU

 1. İlana başvuranların oluşturduğu nihai listeler, İŞKUR tarafından Balıkesir Üniversitesine gönderilecek olup, bu listelerden noter kurasıyla doğrudan (mülakat yapılmaksızın), açık iş sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
 2. Noter kurası 10.06.2020 tarihinde, saat 10.00 da, Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü Kongre ve Kültür merkezinde (Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı) gerçekleştirilecek olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda www.balikesir.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyuru yapılacaktır.
 3. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.balikesir.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.
 4. Kura sonucunda belirlenen adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversitemize ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri www.balikesir.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar işe alınmayacaktır.
 5. İşçi alımına dair www.balikesir.edu.tr adresinden yapılan tüm duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 6. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)                                                                                                                                                                                           Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Erkek adaylar için Askerlik belgesi  (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 • Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu
 • Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi
 • Özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) .)(Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az  6 ay geçerlilik süresi olmak.)
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.