enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Batman Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Başvuru Sayfası

Batman Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Başvuru Sayfası

Batman Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu farklı kadrolarda çok sayıda işçi alımı için ilan yayınladı. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Batman Üniversitesi rektörlüğüne bağlı iş yerlerinde istihdam etmek üzere KPSS’siz lise mezunu beş (5) özel güvenlik görevlisi, on yedi (17) temizlik personeli, bir (1) sıhhi tesisatçı, bir (1) boya işçisi, inşaat sıva işçisi, bir (1) bahçe bakım işçi olmak üzere toplamda 26 kadrolu işçi alımı yapılacağı duyurulmuştur. Batman Üniversitesi işçi alımı için şahsen başvurular kabul edilmeyecek olup ilan şartlarını taşıyan adaylar, 18 mayıs 202022 mayıs 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Batman Üniversitesi işçi alımı kura işlemleri COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak önlemler kapsamında kura işlemine görevli personel haricinde kimse alınmayacaktır. Kura işlemi Batman Üniversitesi resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olup kamera ile kayıt altına alınacaktır. Batman Üniversitesi işçi alımı için adaylarda aranan başvuru şartları kadro sayısı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Batman Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Batman Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Batman Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı 2020

Batman Üniversitesi işçi alımı için yayınladığı ilanda en az lise mezunu bay/bayan beş (5) özel güvenlik alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Batman Üniversitesi Özel Güvenlik Alımı 2020

Özel Başvuru Şartları

 • En az ortaöğretim (lise ve dengi ) mezunu olmak.
 • 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
 • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.(Devriye gezilmesi için zaruridir.)
 • Kadınlar için en az 163 cm, erkekler için en az 170 cm boyunda olmak.
 •  Vücut Kitle İndeksi=Ağırlık/Boy(kg/m²)formülü ile hesaplanıp, Ağırlık Alt ve Üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19(kg/m²), üst sınırı 26(kg/m²) olarak esas alınacaktır.

Batman Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı 2020

Batman Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu on yedi (17) temizlik personeli alımı yapacak.

Batman Üniversitesi Temizlik Personeli Alımı 2020

Özel Başvuru Şartları

En az ilköğretim mezunu olmak.

Batman Üniversitesi Sıhhi Tesisatçı Alımı 2020

Batman Üniversitesi Kendi bünyesinde istihdam etmek üzere aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından bir (1) sıhhi tesisatçı kadrosunda işçi alımı yapacak.

Özel Başvuru Şartları

 • En az ilköğretim mezunu olmak, en çok ön lisans mezunu olmak.
 • Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi önlisans veya meslek liselerinin ilgili programlarından birinden mezun olmak veya 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya söz konusu meslekte çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü)
 • ( Bu konuda en az bir belgeyi idareye teslim etmek )

Batman Üniversitesi Bakım ve Onarım Hizmetleri Boyacı Alımı 2020

Batman Üniversitesi Kendi bünyesinde istihdam etmek üzere aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından bir (1) Boyacı kadrosunda işçi alımı yapacak.

Özel Başvuru Şartları

 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya ilgili meslekte çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü)
 • ( Bu konuda en az bir belgeyi idareye teslim etmek )

Batman Üniversitesi İnşaat İşçisi (sıvacı) Alımı 2020

Batman Üniversitesi Kendi bünyesinde istihdam etmek üzere aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından bir (1) sıvacı kadrosunda işçi alımı yapacak.

Özel Başvuru Şartları

 • En az ilköğretim mezunu olmak.
 • Taş, Parke, Sıva, Fayans işlerinde usta olmak Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya ilgili meslekte çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü)
 • (Bu konuda en az bir belgeyi idareye teslim etmek)

Batman Üniversitesi Bahçe Bakım Personeli Alımı 2020

Batman Üniversitesi Kendi bünyesinde istihdam etmek üzere aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından bir (1) bahçe bakım personeli kadrosunda işçi alımı yapacak.

Özel Başvuru Şartları

 • En az ilköğretim mezunu olmak.
 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya ilgili meslekte çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı ve SGK dökümü)
 • (Bu konuda en az bir belgeyi idareye teslim etmek)

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

3- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 36 yaşından gün almamış olmak.

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

6- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

9- Açılan pozisyonlara (temizlik-güvenlik) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

10- Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

11- Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanlar, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

12 – Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

13 – Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.

14 – İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

İlan şartlarını taşıyan adaylar, 18 MAYIS 2020 – 22 MAYIS 2020 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak veya E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.

Şahsen Başvuru Alınmayacaktır.

KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecektir. Kura çekimi 2 HAZİRAN 2020 tarihinde saat 13:30’da Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonunda Noter huzurunda gerçekleşecektir. COVİD-19 salgını sebebiyle alınacak önlemler kapsamında kura işlemine görevli personel haricinde kimse alınmayacaktır. Kura işlemi Üniversitemizin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak olup kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kura sonucu her meslek kolundan alınacak personel sayısının 4 katı asıl, 4 katı yedek aday sayısı belirlenecektir. Kura sonucu belirlenen adaylar (asıl ve yedek) 03 Haziran 2020 tarihinde Batman Üniversitesi internet sayfasında http://www.batman.edu.tr ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

Kura sonucunda asıl aday olarak ilan edilenler, 03 Haziran 2020 ile 05 Haziran 2020 mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen belgeler (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) ile birlikte şahsen Batman Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası) başvuracaklardır. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine yedek aday listesinde yer alan adaylar sırayla dâhil edilebilecektir.

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 7. Güvenlik görevlisi ilanına başvuran adayların özel güvenlik sertifikası ve özel güvenlik kimlik kartlarının aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 8. Güvenlik Görevlisi olarak başvuran adaylardan en az B sınıfı ehliyet belgesi aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 9. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)
 10. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan pozisyonlar için) aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına gereği sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saati ve yeri Batman Üniversitesi internet sayfasında (www.batman.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır.

SONUÇLARA İTİRAZ

Adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içinde Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Dilekçe verme usulüne uygun yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Tarihleri : 18 Mayıs 2020 – 22 Mayıs 2020

Noter Kura Tarihi : 02 Haziran 2020 Salı / Saat 13:30

Noter Kura Yeri : Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Konferans Salonu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.