MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Bekçi Maaşları 2023 Eylül Ayı – Güncel Liste

Bekçi Maaşları 2023 Eylül ayı, güncel maaşı, Tüm bekçi maaşları güncellenmiştir. Evli bekçi maaşı, Kadrolu bekçi maaşı, Jandarma bekçi maaşı ve mezuniyete göre bekçi maaşları değişmiştir.

Bekçi Maaşları 2023 Eylül Ayı – Güncel Liste

Bekçi Maaşları 2023 enflasyon oranları ve yeni zam oranlarının netleşmesi ile birlikte belli oldu. Bekçi memur statüsü içerisinde yer alan kişiler Temmuz ayı içerisinde maaşlarını zamlı olarak alacaklar. Emniyet Genel Müdürlüğü kolluk kuvvetleri birimleri içerisinde yardımcı olmak üzere alınan bekçiler için 2023 yılında yeni zam oranları belirlendi.

Bekçi maaşları, Hem lisans hem de lise mezunu bekçilerin maaşlarına yeni yılı ile birlikte zam eklendi. Bekçilerin ek göstergelerine göre almış oldukları taban aylıkları devlet memurlarına ödenen aylık ile aynıdır. Ancak bekçi maaşları arasında maaş farkı oranları ise fazla çalışma ücretleri ve evli olma durumuna göre değişiklik gösterebilmektedir.

Bekçi Maaşları 2023
Bekçi Maaşları 2023

Şunlarda ilginizi çekebilir:

Bekçi Maaşları 2023

Bekçi maaşları, 2023 Temmuz ayı enflasyon ve zam farklıları ile birlik güncel liste aşağıdaki gibidir. İlkokul mezunu, lise mezunu ve üniversite mezunu bekçi maaşları şu şekildedir;

 • 2023 İlkokul mezunu bekçi maaşı: 11.255,00 TL
 • 2023 Lise mezunu bekçi maaşı: 11.890,00 TL
 • 2023 Üniversite mezunu bekçi maaşı: 12.915,00 TL

Bekçi maaşları, aynı zamanda evli ve çocuklu olmalarına bağlı olarak değişiklikler göstermektedir.

Evli Bekçi Maaşı 2023

Evli bekçi maaşları 2023 yılı Temmuz zamlı olarak maaşları hesaplarına yatırılmıştır. En düşük evli ve ilkokul mezunu olarak görev yapan bekçi maaşı 11.255,00 TL‘dir.

Ancak bu ücret taban ücreti olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra evli bekçi maaşı 2023 yılı içerisinde AGİ tutarları ile birlikte 11.700,00 TL’yi geçebilmektedir. Bununla birlikte bekçilerin çalışmış oldukları süre ve mahalle mi yoksa çarşı bekçisi mi olduğu gibi diğer etkenler de maaşların artış oranlarının olmasını sağlamaktadır.

Lise Mezunu Bekçi Maaşı 2023

Lise mezunu bekçi maaşı, 2023 Temmuz ayı zam oranları ile birlikte hesaplanmış olup, 2023 yılı AGİ tutarları ile birlikte 12.590,00 TL’yi bulmaktadır. Bununla birlikte bekçilerin çalışmış oldukları süre ve mahalle mi yoksa çarşı bekçisi mi olduğu gibi diğer etkenler de maaşların artış oranlarının olmasını sağlamaktadır.

Kadrolu Bekçi Maaşı 2023

Kadrolu bekçi maaşı, 1. derece ile 11. derece arasında farklılıklar göstermektedir. Buna bağlı olarak 2023 yılı AGİ tutarları ile birlikte kadrolu bekçi maaşları aşağıdaki gibidir;

 • 2023 1. derece ilkokul mezunu kadrolu bekçi maaşı: 11.255,00 TL
 • 2023 1. derece lise mezunu kadrolu bekçi maaşı: 11.590,00 TL
 • 2023 1. derece üniversite mezunu kadrolu bekçi maaşı: 12.915,00 TL

Jandarma Bekçi Maaşı 2023

Jandarma bekçi maaşı 2023 yılında Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) tarafından bekçi alımı sonrasında JGK bekçi maaşları da Emniyet genel müdürlüğü (EGM) ile aynı şartları taşıdığından aynı maaşları almaktadırlar. Buna göre jandarma bekçi maaşları şu şekildedir;

 • 2023 İlkokul mezunu jandarma bekçi maaşı: 11.255,00 TL
 • 2023 Lise mezunu jandarma bekçi maaşı: 11.590,00 TL
 • 2023 Üniversite mezunu jandarma bekçi maaşı: 12.915,00 TL

Jandarma bekçi maaşları, aynı zamanda evli ve çocuklu olmalarına bağlı olarak değişiklikler göstermektedir.

Bekçi Maaşları 2023
Bekçi Maaşları 2023

Bekçi Alımı Başvuru Şartları 2023

2023 Bekçi alımı ve başvuru şartları aşağıdaki gibi listelenmiştir. Emniyet genel müdürlü (EGM) bekçi alımı ve Jandarma genel komutanlığı (JGK) bekçi alımlarında aranan özellikler listesi:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • En az 167 cm boyunda olmak,
 • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
 • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
 • Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
 • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
 • Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi Nedir, Görevleri Nelerdir?

Bekçi, geceleri bir alan ya da bölgenin güvenliğini sağlamak ile görevli olan kişidir. Özel durumlar dışında akşam 10 ile sabah 6 saatlerinde görev yapan bekçiler, silah taşımak ve gerekli durumlarda kullanmak gibi yetkilere sahiptir.

Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içerisinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlamak bakımından;

 • Yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım etmek,
 • Yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete ya da istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim etmek,
 • Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi vermek,
 • Doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli ve acele hâller sebebiyle, yapılacak yardım isteklerinden gücü dâhilinde olanları öncelikle yerine getirmek,
 • Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmak,
 • Toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştırmak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar etmek, ile görevli ve yetkilidir.

Önleyici ve Koruyucu Görev ve Yetkiler:

Çarşı ve mahalle bekçileri;

 • Görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütmek,
 • Görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattırmak,
 • Görev saatleri içerisinde vâkıf oldukları şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,
 • Kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak,
 • Görev bölgeleri içinde uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirmek,
 • Kişilerin can, mal ve ırzına yönelik saldırı ve tehditleri önlemek ve genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,
 • Mahalle sakinlerini etkileyen elektrik, su, doğalgaz, kanalizasyon gibi arızaları, bağlı bulunduğu genel kolluk birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlara bildirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak,
 • Halkın sükûn ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engellemek,
 • Sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mâni olan taşıtların ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlamak ve gerektiğinde bağlı bulunduğu genel kolluk birimlerine bildirmek,
 • Yangın, deprem, su baskını gibi afet ve tehlikelerde genel kolluğu bilgilendirmek ve görevli ekipler gelinceye kadar gerekli önleyici tedbirleri almak, ile görevli ve yetkilidir.
Bekçi Maaşları 2023
Bekçi Maaşları 2023

Bekçi Maaşı Hesaplama 2023

Bekçi maaşı 2023 hesaplama ile çalışmış olduğunuz yıla ve eski maaşınıza göre zamlı olarak ne kadar maaş alacağınızı kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

Bekçi maaşları kadrolu, evli, eğitim durumuna göre ve jandarma personeli olmasına göre farklılık gösterebilmektedir. Ayrıca doğu ve batı bölgesinde çalışma saatleri de yine bekçi maaşlarını etkileyen en önemli faktörlerdendir. Kadrolu ve evli bekçilerin en düşük alacakları maaş ise 2023 yılının ikinci yarısı için 11.255,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bekçi maaşları 2023 yılı yeni göreve başlayan kişiler ve evli olup eşi çalışmayan kişilerde de en düşük olarak 8.890.00 TL olarak net bir taban ücreti belirlenmiştir. Lisans mezunu bekçi maaşları ise 9.890,00 TL ile 11.250,00 TL arasında değişen ücret aralığında yer almaktadır.

Bekçi maaşları 2023 yılında gece çalışmasına göre de değişebilmektedir. Gece bekçilerinin maaşları aynı zamanda bulunmuş oldukları ile ve bölgeye göre de farklılık gösterebilmektedir.

Sözleşmeli veya kadrolu bekçi maaşları kendi içlerinde değişmektedir. Kadrolu bekçi maaşları 2023 yılı içerisinde 1. derece ve 11. Derece arasında değişerek en düşük 9.255,00 lira ile 11.250,00 lira arasında belirlenmiştir.

1.derecedeki ve 1. Kıdemdeki lisans mezunu bir bekçinin maaşı 8.890,00 liradan başlamaktadır. 11. Derece ve 1. kademedeki ilkokul mezunu bekçinin maaşı ise 9.255,00 liradan başlamaktadır. En düşük maaş ücretlerinin üzerine evli olma durumları ve eşinin çalışıp çalışmaması gibi durumlar da eklenerek ücretler yükselebilmektedir. Bekçi maaşları 2023 yılında aile yardım ödenekleri de en az 300 liradan başlayan fiyatlar ile değişkenlik gösterebilmektedir.

Bekçi kaç saat çalışır?

Bekçi kaç saat çalışır, MADDE 2. Çarşı ve Mahalle Bekçileri genel olarak güneşin batışı saatinden itibaren ve güneşin doğuşu saatine kadar vazifelerini görürler. Bu saatlerin tespiti; Bekçi teşkilâtının meslek âmirlerinin mütalâası alınarak, mülkiye âmirlerince ikişer aylık olarak yapılır.

Bekçi tayin olur mu?

Madde 8 – Çarşı ve mahalle bekçileri il ve ilçe merkezlerindeki en büyük mesleki amirinin inhası ile vali ve kaymakamlarca aday olarak atanırlar. Madde 9 – Adaylık süresi 2 yıldır. Bu süre içinde açılacak kursu başarı ile bitirenlerden bir hizmet yılını tamamlamış olanların valilikçe asaleten tayinleri yapılır.

Bekçi gündüz çalışıyor mu?

Madde 3- Vali veya kaymakamlar; a) Güvenlik veya kamu düzenini sarsacak olaylar sırasında ve eldeki genel zabıtanın yeterli olmadığı hallerde, b) Zelzele, yangın, su baskını gibi genel hayata müessir olaylar vukuunda, Bekçi teşkilatı mensuplarını gündüz de çalıştırabilirler.

Bekçi ikramiye alır mı?

MADDE 15. – Bekçi teşkilâtı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilirler. Hayatını tehlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç de’a aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir.

Bekçi sakal bırakabilir mi?

Her türlü sakal ve bıyık bırakılamaz. Saçlar, kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir.

Bekçi gündüz çalışıyor mu?

Madde 3- Vali veya kaymakamlar; a) Güvenlik veya kamu düzenini sarsacak olaylar sırasında ve eldeki genel zabıtanın yeterli olmadığı hallerde, b) Zelzele, yangın, su baskını gibi genel hayata müessir olaylar vukuunda, Bekçi teşkilatı mensuplarını gündüz de çalıştırabilirler.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

 1. Nur dedi ki:

  Bekçi personel maaşları, gece gündüz demeden görev yapan bu koruyucuların fedakarlıklarını yansıtmıyor. Daha iyi destek ve adil ücretler şart.

 2. Sadi dedi ki:

  Bekçi personel maaşları genellikle düşük olabilir. Bu, zorlu ve riskli görevlerine rağmen adil bir şekilde karşılanmamış gibi görünüyor. Bekçiler, güvenlik sağlama ve toplumun huzurunu koruma göreviyle değerli bir rol oynuyor ve daha iyi maaşları hak ediyor.

 3. Hayrettin dedi ki:

  Bekçiler, gece gündüz demeden güvenliğimizi sağlıyor. Maaşları, yaptıkları fedakarlıkları ve sorumluluklarını yansıtmalı. Desteklenmeleri önemli.

 4. Bekçi Bakır dedi ki:

  Bekçi maaşı 2023 yılı itibari ile gelen zamlar, enflasyon karşısında eriyip gitti. 2023 ikinci altıncı ayında yeni bir düzenleme yapılmalı. Hatta seçim öncesi muhakkak düzenlenmeli.

 5. Emin dedi ki:

  Çok rahat bi meslek ya maaşlarıda baya iyi insallah bekçi olurum

 6. Burak dedi ki:

  Şu an bekçiler küçümseniyor ama gece nöbetleri çok fazla tehlikeli bence. Bekçi maaşları daha fazla olmalı ve daha fazla alım yapılmalı.

 7. Caner Çimenli dedi ki:

  Kadrolu bekçi ile sözleşmeli bekçi arasında ne fark var acaba bilen var mı?

 8. Mehmet Nur. dedi ki:

  Bekçi maaşı, en az polis maaşına denk olmalı aynı görevi yapıyor ve aynı tehlikeleri yaşamaktadırlar. Bekçiyi polisin taşeron firması gibi göstermeleri de oldukça yanlış bir durum. Polis, Bekçi aynı haklara ve maaşlara sahip olmaları gerekir.

 9. Hakan Dalkılıç dedi ki:

  Bekçi maaşları, önceki senelere göre bayağı iyileştirildi. Ama Polis ile neredeyse aynı görevi yapmalarına rağmen her zaman taşeron işçi muamelesi görür gibi bir kademe düşük alıyorlar. Bekçi maaşları da Polis maaşlarına eşit olmalı.

 10. Hasan dedi ki:

  Bekçiler gayet güzel maaş alıyormuş valla. Her an meslek değişebilirim.

 11. muhammed şat dedi ki:

  bekçi bile olamadık gitti asgari ücret üstü maaş yatıyor. alım yapan yer var mı? güvenlik kartım mevcut.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi