MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

EBYÜ Personel Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

EBYÜ Personel Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu farklı kadrolarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda EBYÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere beş (5) farklı kadroda toplamda almış (60) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

EBYÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

EBYÜ Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda EBYÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere beş (5) farklı kadroda toplamda almış (60) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Programcı (1 Kişi)
 • Büro Personeli (10 Kişi)
 • Mühendis (1 Kişi)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (20 Kişi)
 • Destek Personeli (24 Kişi)

EYBÜ Başvuru Şartları Neler?

EYBÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Üniversite veya Devlet hastanelerinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
 • Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
 • 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.
EBYÜ Personel Alımı 2022
EBYÜ Personel Alımı 2022
EBYÜ Personel Alımı 2022
EBYÜ Personel Alımı 2022
EBYÜ Personel Alımı 2022
EBYÜ Personel Alımı 2022
EBYÜ Personel Alımı 2022

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitenin internet sitesinde yayımlanacaktır.)
 • Özgeçmiş,
 • 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
 • 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
 • Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi, (Islak veya elektronik imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde eDevletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
 • İkametgâh Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığına dair belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikanın aslı veya onaylı sureti,
 • Askerlik Durum Belgesi, (son 15 gün içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi, (Nüfus cüzdanı sureti için e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Diploma Aslı, Onaylı Örneği veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Pozisyon için Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS-İngilizce) veya dengi dil sınavı için en az (D) düzeyinde puanın alındığını gösterir sonuç belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
 • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sözleşmeli Personel/Sürekli İşçi Adayı Açık Rıza Metni (Doküman No: FR-335) ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sözleşmeli Personel/Sürekli İşçi Adayı Aydınlatma Metni (Doküman No: FR-336). (İlgili formlar aday tarafından doldurularak ıslak imzalı olarak başvuru evrakına eklenecektir. Söz konusu formlara https://personel.ebyu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.)

EBYÜ Başvuru Adresi ve Tarihi

EBYÜ personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 11.02.2022 – 28.02.2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim ederek veya posta yoluyla göndererek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Belirtilen tarihler içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek zorundadır.) Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZİNCAN” adresine evrakını gönderecektir.

EBYÜ Personel Alımı 2022
Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.