Boğaziçi Üniversitesi Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Boğaziçi Üniversitesi Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları
14.07.2021
58
A+
A-

Boğaziçi Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda erkek/kadın daimi personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Boğaziçi Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu temizlik personeli kadrosunda toplamda on beş (15) daimi işçi, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Boğaziçi Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, kadro dağılımı, başvuru adresi, başvuru tarihleri ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Personel Alımı 2021

Diğer İlgili İlanlar

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları Neler?

Boğaziçi Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Özel Başvuru Şartları

 • En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak. (Öğrencilikle ilişiği olmamak.)
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
 • 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak.

Genel Başvuru Şartları

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 39 yaşını doldurmamış olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
 • Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması.
 • İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.(Bakınız özel şartlar.)
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinde yer alan “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” Hükmü uyarınca yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak.
 • Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.
 • Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi.
 • 3 Adet Vesikalık fotoğraf.
 • Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)
 • SGK’dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığını gösterir belge.
 • Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)
 • Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (ilkokul, ortaokul, lise)
 • Hastanelerden alınacak Heyet Raporu (Doktorlardan bir tanesi mutlaka psikiyatri bölümünden olmalı.)

Başvuru Adresi ve Tarihi

Boğaziçi Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 16.08.2021 – 20.08.2021 tarihleri arasında İŞKUR il müdürlüklerinden/ hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile İŞKUR’a giriş yaparak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

memur alımı var mobil uygulama
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.