Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı 2021 – Güncel İlan

Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı 2021 – Güncel İlan
26.02.2021
20
A+
A-

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere on bir (11) lisans mezunu hemşire, on iki (12) orta öğretim mezunu hemşire olmak üzere toplamda yirmi üç (23) sözleşmeli sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı

Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitenin https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Zonguldak Belediyesi İşçi Alımı

Genel Şartlar:

 1. a) Türk vatandaşı olmak,
 2. b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),
 4. d) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve 2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,
 5. e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,
 6. f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır. İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan edilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün içerisinde aşağıda sayılan evraklarının asılları veya onaylı fotokopileri Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip sözleşme yapılır.

Sözleşme için gerekli belgeler

 • 6 Adet Fotoğraf,
 • Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Başvuru .)
 • Özgeçmiş,
 • Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Kimlik Fotokopisi,
 • Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
 • Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
 • 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,
 • Özel Koşul Belgesi (Varsa),

Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Detaylı Bilgi İçin:

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak

Tel: (0 372) 291 12 07 – 291 11 64

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.