BUSKİ Memur Alımı – Güncel İlan

BUSKİ Memur Alımı – Güncel İlan
11.10.2020
27
A+
A-

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUKSİ) Çalışma bakanlığı resmi sitesi üzerinden farklı kadrolarda çok sayıda memur alımı için ilan yayınladı. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda BUSKİ en az Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İktisat, Ekonomi programlarından birinden mezunu dokuz (9), Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Maliye, İşletme, Muhasebe, Finansman, Muhasebe ve Finans almış Yönetimi, olmak Muhasebe programlarının birinden mezun dört (4) olmak üzere toplamda on üç (13) erkek ve kadın memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

BUSKİ Memur Alımı

BUSKİ memur alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16111/2020 – 20/1112020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 i 13:00-17:00) müracaatlarını yapmaları gerekmektedir. BUSKİ memur alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

BAŞVURUGENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur kadro unvanları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURUGENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş memur kadro unvanlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin CA) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. a) Türk vatandaşı olmak.
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 1. d) Görevini devamlı yapmasına engelolabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 2. e) İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. a) İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

 1. a) Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Kurumumuzun www.buski.gov.trinternet adresinden temin edilecektir.
 2. b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
 3. c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir).

ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir).

 1. d) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 2. e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

1) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.

 1. g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16111/2020 – 20/1112020 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 i 13:00-17:00) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar başvuru belgelerini:

 1. a) Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Sıra meşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3 Osmangazi /BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna veya elektronik ortamda www.buski.gov.trinternet adresine yapılacaktır.
 2. b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.