enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Çankaya Belediyesi Memur, Personel Alımı – Güncel İlan

Çankaya Belediyesi Memur, Personel Alımı – Güncel İlan

Ankara Çankaya Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Çankaya Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere beş (5) veri hazırlama kontrol işletmeni, beş (5) veznedar, beş (5) tahsildar, beş (5) evlendirme memuru, iki (2) çocuk gelişimcisi, beş (5) hizmetli olmak üzere atama yolu ile toplamda yirmi yedi (27) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Çankaya Belediyesi memur alımı başvuru tarihi başvuru adresi ve başvuru şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

6 Farklı Pozisyonda Toplamda 27 Kişi Alınacak (Nisan 2021)

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Çankaya Belediyesi atama yolu ile 16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında 6 farlı pozisyonda yirmi yedi (27) memur alımı yapılacağını duyurdu.

5 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

Çankaya Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere beş veri hazırlama kontrol işletmeni alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültelerinin veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin Lisans programlarının birinden mezun olmaları gerekmektedir.

Özel Başvuru Şartları

Lisans düzeyinde eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültelerinin veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin lisans programlarının birinden veya Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak,

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

5 Veznedar

Belediye tarafından yayınlanan ilanda beş (5) veznedar alımı yapılacağına yer verilmiştir. Başvuru yapacak adayların üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının birinden mezun olmaları şartı aranmaktadır.

Özel Başvuru Şartları

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının birinden mezun olmak.

5 Tahsildar

Çankaya Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere beş veri hazırlama kontrol işletmeni alımı yapacak. Başvuru yapacak adayların üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının birinden mezun olmaları gerekmektedir.

Özel Başvuru Şartları

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının birinden mezun olmak.

Diğer Kadro Dağılımları ve Özel Başvuru Şartları Neler?

Çankaya Belediyesi atama yolu ile beş (5) evlendirme memuru, iki (2) çocuk gelişimcisi, beş (5) hizmetli alımı yapacak. Başvuru yapacak adaylarda aranan özel başvuru şartları yazımızın devamında yer almaktadır.

Evlendirme Memuru Özel Başvuru Şartları

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin lisans programlarının birinden mezun olmak

Çocuk Gelişimcisi Özel Başvuru Şartları

Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak

Hizmetli Özel Başvuru Şartları

Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgi Yönetimi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak

Diğer İlgili İlanlar

2021 Çankaya Belediyesi Memur Alımı Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Çankaya Belediyesi memur alımı için aşağıda yer alan özel ve genel başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru adresi ve Şekli

 • Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 16.04.2021-22.04.2021 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.
 •  Adaylar başvurularını; şahsen, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda www.cankaya.bel.tr internet adresinden yapabilecektir.
 • Şahsen yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay Kokteyl Salonu “Adres: Prof.Dr. Nusret Fişek Cad. No:39 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacaktır.
 • İadeli taahhütlü posta yolu ile yapılacak başvurular, Çankaya Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adına Çankaya Belediye Başkanlığı (Adres: Ziya Gökalp Caddesi No:11 A-1 Blok Kat:7 Kızılay ÇANKAYA/ANKARA) adresine yapılacaktır.
 • Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler, Sınav Konuları ve Genel Başvuru Şartları Neler?

Çankaya Belediyesi memur alımı için adaylardan istenilen başvuru belgeleri, sınav konuları ve genel başvuru şartları yazımızın devamında tüm detayları ile yer almaktadır.

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.

Özel Başvuru Şartları

 • İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir belgeye sahip olmak.

Başvuru İçin Adaylardan İstenilen Belgeler

 • Sınava girmek isteyen adaylar, Belediyemizin www.cankaya.bel.tr internet adresi üzerinden temin edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 adet biyometrik fotoğraf (1adedi forma yapıştırılacak),
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe.

Sınav Yeri ve Konuları

Sözlü sınav 24.05.2021-28.05.2021 tarihleri arasında Çankaya Belediye Başkanlığı Vedat Dalokay Kokteyl Salonu “Adres: Prof.Dr. Nusret Fişek Cad. No:39 Vedat Dalokay Kokteyl Salonu (Kurtuluş Parkı İçi) ÇANKAYA/ANKARA” adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

Sözlü sınav;

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,  konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.