MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Çevre Şehircilik Bakanlığı 38 Personel Alımı İş Başvuru Sayfası

Çevre Şehircilik Bakanlığı 38 Personel Alımı 2022, Büro personeli, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi, Bahçe bakım elemanı, Tesisat ve Elektrikçi olarak personel alımı yapılacaktır. İş Başvuru Formu ve Şartları.

Çevre Şehircilik Bakanlığı 38 Personel Alımı İş Başvuru Sayfası

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 38 sözleşmeli personel alımı yapacaktır. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bünyesinde çalıştırılmak üzeri sözleşmeli “Büro personeli, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi, Bahçe bakım elemanı, Tesisat ve Elektrikçi” personel alımı gerçekleştirecektir. İş başvuru formu ve şartları hakkında aşağıdan bilgi alabilirsiniz.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2022 İŞKUR ilanları yayınlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 38 Büro personeli, Güvenlik görevlisi, Temizlik görevlisi, Bahçe bakım elemanı, Tesisat ve Elektrikçi olarak personel alımı yapacaktır. Son başvuru tarihi: 2 Eylül 2022‘dir.

 • TÜM MEMUR, PERSONEL, İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
 • INSTAGRAMDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • FACEBOOK TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • TWİTTER TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.

Çevre Şehircilik Bakanlığı 38 Personel Alımı İş Başvuru Sayfası

Bakanlığımıza bağlı merkezi Ankara’da bulunan İklim Değişikliği Başkanlığı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen (4) adet Büro Personeli, (18) adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve (16) adet Destek Personeli olmak üzere toplam (38) adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON UNVANIPOZİSYON ADEDİKPSS PUAN TÜRÜARANAN NİTELİKLER
      BÜRO PERSONELİ      1      KPSSP3 LisansGazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler veya Gazetecilik ve Kitle İletişimi lisans programlarının birinden mezun olmak,Son başvuru tarihi itibarıyla İngilizce dilinden, son iki yıl içinde alınmış YDS/e-YDS’den en az (C) seviyesinde veya denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
BÜRO PERSONELİ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Kadın)    3  KPSSP93 ÖnlisansBüro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
        KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (Kadın)          4                        KPSSP3 LisansHerhangi bir lisans programından mezun olmak,10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarına sahip olmak, ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak,Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak,Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak, ğ) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
Çevre Şehircilik Bakanlığı 38 Personel Alımı İş Başvuru Sayfası
DESTEK PERSONELİ Temizlik (Kadın)  6      KPSSP94 Ortaöğretim      Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
  DESTEK PERSONELİ Bahçe Bakım (Erkek)    2    KPSSP94 OrtaöğretimOrtaöğretim kurumlarının Bahçecilik alanının Çiçek Düzenleme, Peyzaj veya Süs Bitkileri dallarının birinden, Tarım Teknolojileri alanının Süs Bitkileri ve Peyzaj dalından ya da Tarım alanının Bahçe Bitkileri, Peyzaj, Bahçıvanlık veya Süs Bitkileri dallarının birinden mezun olmak.
DESTEK PERSONELİ Tesisat (Erkek)  1  KPSSP94 OrtaöğretimOrtaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Isıtma ve Sıhhi Tesisat Sistemleri veya Yapı Tesisat Sistemleri dallarının birinden mezun olmak.
DESTEK PERSONELİ Elektrik (Erkek)  1  KPSSP94 OrtaöğretimOrtaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalından mezun olmak.
Çevre Şehircilik Bakanlığı 38 Personel Alımı İş Başvuru Sayfası

Başvuru Genel Şartları:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • ÖSYM tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan;
 • Lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP3,
 • Ön lisans mezunları için 2020 yılı KPSSP93,
 • Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94, puan türlerinin birinden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuranların en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısı kadar aday arasına girmek,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
 • Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların başvuruda bulunmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
 • Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Başvuru İşlemleri:

 • Başvurular e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden 22/08/2022 – 02/09/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf ya da jpeg formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
 • Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 • Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi Ve Diğer Hususlar:

 • Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ilanda belirtilen genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip adayların KPSS (B) grubu puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması suretiyle her ilan numaralı pozisyon için ayrı ayrı olmak üzere asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar ve asıl sayısının 4 (dört) katı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde; diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
 • İlan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara yedek adaylardan sırasıyla atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir. Yedek listede yer alan adayların hakları daha sonraki yerleştirmeler için müktesep hak teşkil etmemekte olup, tercih ettikleri pozisyon dışında diğer pozisyonlar için hak talebinde bulunamayacaklardır.
 • KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmez. Pozisyon için son başvuru tarihi itibarıyla genel şartlara ve aranılan niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Adaylar yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımız https://www.iklim.gov.tr/ ve Bakanlığımız https://www.csb.gov.tr/ resmi internet adresleri ile Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden görüntüleyecek olup, asıl ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler Başkanlığımız https://www.iklim.gov.tr/ ve Bakanlığımız https://www.csb.gov.tr/ resmi internet adreslerinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Adaylar yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde İklim Değişikliği Başkanlığına bir dilekçe ile itiraz edilen hususun belgelendirilmesi şartı ile itirazda bulunabileceklerdir. Belirtilen süre içerisinde yapılmayan veya Başkanlığımıza ulaşmayan itiraz dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.
 • Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için yerleştirme sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile pozisyonlar için istenilen genel şartlardan ve aranılan niteliklerden bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar atanmaya hak kazanmış olsalar dahi başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilerek kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Başkanlık gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 • İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 • Başkanlığımızın https://iklim.csb.gov.tr/ ve Bakanlığımız https://www.csb.gov.tr/ internet adreslerinden yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

İletişim bilgileri:

Adres: İklim Değişikliği Başkanlığı

Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı 24 E 06560 Yenimahalle / ANKARA

Telefon:0312 5914410

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.