Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı 2020
31.05.2020
108
A+
A-

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendi bünyesinde istihdam etme üzere lisans mezunu bilişim uzmanı kadrosunda altı (6) memur alımı yapacak. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere; 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında, sözlü sınav sonucu başarı sıralamasına göre 6 (altı) adet sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Bilişim Personeli Alımı 2020

GENEL ŞARTLAR

  1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
  2. b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul

edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

  1. c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  2. d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
  3. e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak kaydıyla, güncel programlama dillerinden en az ikisini bilmek,

Ayrıca, yukarıdaki genel şartları taşımaları kaydıyla adayların;

A grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,

B grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (b), (d) ve (e) bentlerindeki,

C grubu pozisyonunda çalışacaklar için; (a), (c), (d) ve (e) bentlerindeki,

Şartlara da haiz olmaları gerekmektedir.

B- ÖZEL ŞARTLAR

Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı (A Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar, 1 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen A Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

1.1. Mezuniyet sonrası en az 3 yılı .NET Framework, C# ve ASP.NET ile uygulama geliştirdiğini belgelemek ve en az 5 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

1.2. Proje Yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olmak,

1.3. Java konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

1.4. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

1.5. ASP. NET, C#, WPF, MVC, .NET Core ve Mobil uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

1.6. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

1.7. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi sahibi olmak,

1.8. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

1.9. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,

1.10. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

1.11. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

1.12. Sunucu işletim sistemleri ve konfigürasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,

1.13. Uygulama sunucusu (IIS, Apache Tomcat vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,

1.14. Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, IBM Rational, Bamboo, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,

1.15. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,

Kıdemli Uygulama Geliştirme Uzmanı (.Net) (B Grubu) (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar, 1 kişi)

Genel Şartlar maddesinde belirtilen B Grubu kadrolara ilişkin şartları taşımanın yanı sıra;

2.1. Mezuniyet sonrası NET Framework, C# ve ASP.NET uygulama geliştirme konularında en az 3 yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

2.2. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde deneyimli olmak,

2.3. ASP. NET, C#, WPF, MVC, .NET Core ve Mobil uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

2.4. Unit test konusunda bilgi sahibi olmak,

2.5. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented Programing, ORM (Entity framework) konularında bilgi sahibi olmak,

2.6. Web servisleri, SOAP, REST, WCF gibi teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,

2.7. Yazılım Yaşam Döngüsü Araçları (TFS, JIRA, IBM Rational, Bamboo, Bitbucket/Git) konusunda deneyimli olmak,

2.8. Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

2.9. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi olmak,

2.10. İlişkisel veritabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede MS SQL ve/veya ORACLE ve/veya PostgreSQL bilgisine sahip olmak,

2.11. Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak,

2.12. Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak,

Başvuru Şekli ve Zamanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (www.csb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, dilekçe ekinde belgelerle birlikte başvuruların; 15 Haziran – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Birimine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

  1. Başvuru Yeri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:278 (Eskişehir Devlet Yolu) Çankaya/ANKAR

BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.