Çorum Belediyesi İşçi, Personel Alımı 2020 – Güncel İlanlar

Çorum Belediyesi İşçi, Personel Alımı 2020 – Güncel İlanlar
07.04.2020
389
A+
A-

Çorum Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda işçi, personel, memur alımı için ilan yayınladı. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Çorum Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere on iki (12) itfaiye eri, on (10) zabıta olmak üzere toplamda yirmi iki (22) işçi, personel alımı yapılacağı duyurulmuştur. Çorum Belediyesi işçi, personel, memur alımı için aşağıda yer alan başvuru şartları ve başvuru belgeleri ile birlikte 04/01/2021 – 08/01/2020 tarihleri arasında saat: 17:00 mesai bitimine kadar Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvuruların yapılması gerekmektedir. Posta veya mail yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Çorum Belediyesi zabıta ve itfaiye eri alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, ilan metni ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Çorum Belediyesi Zabıta ve İtfaiye Eri Alımı

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta ve itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk vatandaşı olmak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa  bile;  kasten  işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye  kullanma,  hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

 BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri ve zabıta unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS P93 Önlisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte  30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.

İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz corum.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi

Başvuru Yeri, Tarihi ve Süresi

Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 04.01.2021’dan 08.01.2021 Cuma günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.

Başvuru belgelerini Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR