Çukurova Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020

Çukurova Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020
08.04.2020
161
A+
A-

Çukurova Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda farklı kadrolarda lisans ve önlisans mezunu çok sayıda sözleşmeli sağık personeli alımı yapılacak.  Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Çukurova Üniversitesi, Üniversite Hastanesinde görevlendirmek üzere 175 hemşire, dört (4) biyolog, üç (3) diyetisyen, üç (3) eczacı, üç (3) fizyoterapist, beş (5) laborant, otuz (30) sağlık teknikeri, iki (2) psikolog, on dokuz (19) diğer sağlık personeli olma üzere toplamda 295 lisans ve önlisans mezunu sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Çukurova Üniversitesi sağlık personeli alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 19.06.2020 – 03.07.2020 tarihleri arasında www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Çukurova Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020

Çukurova Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2020

  1. GENEL ŞARTLAR

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. *Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar. *Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak, *Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak. *Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir. *Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. *Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. *2018 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94) sınav sonuç belgesine sahip olmak. **ECZACI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

  1. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir) * Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) *Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge) *2018 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

  1. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi geçersiz sayılacaktır.

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Personel Daire Başkanlığı personelleri tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımaması halinde başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Başvuru işlemleri 19.06.2020 – 03.07.2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

  1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Eczacı Pozisyonu hariç) başarılı adayların isim listesi www.cu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonlara 5 (beş) katı kadar yedek, asil kazananlar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağırılacaktır. * Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır. * İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

  1. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz www.cu.edu.tr adresinden ayrıca ilan edilecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.