MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Devlet Demir Yolları 5 Eski Hükümlü Personel Alımı Yapacak

Devlet Demir Yolları 5 Eski Hükümlü Personel Alımı 2022, personel alımı iş başvuru formu ve şartları için memur alımı var.

Devlet Demir Yolları 5 Eski Hükümlü Personel Alımı Yapacak

Devlet Demir Yolları, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Kabakça İstasyon Şefliğine 1, Sinekli İstasyon Şefliği işyerlerine 1, İzmir il sınırlarında bulunan Kemalpaşa TMİ İstasyon Şefliğine 1, Emiralem İstasyon Şefliği işyerlerine 1 ve Kütahya il sınırlarında bulunan Dumlupınar İstasyon Şefliğine 1 olmak üzere toplam 5 Eski Hükümlü Tren Teşkil İşçisi olarak işe alınacaktır.

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık şartları ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

 • TÜM MEMUR, PERSONEL, İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
 • INSTAGRAMDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • FACEBOOK TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • TWİTTER TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.

Devlet Demir Yolları 5 Eski Hükümlü Personel Alımı

Bilmesi Gereken Hususlar:

 • İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.
 • İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 09.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır.
 • İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimizden İstanbul ve İzmir işyerlerimize başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen Ön Lisans programlarından mezun olması ve 2020 yılı KPSS dan en az 60 puan alması gerekmektedir.
 • Kütahya işyerine başvuru yapacak adayların ise Meslek lisesi Elektronik bölümünden mezunu olması ve ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde tren teşkili ve manevra hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olması gerekmektedir.
 • İstanbul, İzmir ve Kütahya işyerlerimize başvuru yapan eski hükümlü adayları aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 19.08.2022 tarihinde şahsen teslim edeceklerdir.
 • Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
 • Kütahya işerimize başvuru yapan eski hükümlü adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda 23.08.2022 tarihinde kura çekimi ile belirlenecektir.
 • Sözlü sınavı 26.08.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
 • İstanbul ve İzmir işyerlerimize başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 • Kütahya işyerimize başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 • Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.
 • Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
 • TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.
 • İlan tarihi itibariyle adayların 35 yaşından gün almamış olması şarttır.
 • İşe başlatılacak Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.
 • İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
 • İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir. 5 yılını dolduranlar tren teşkil işçiliği kadrosu bulunan işyerlerine nakil talebinde bulunabilecektir.
 • İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
 • Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

İstenilen belgeler;

 • Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
 • TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
 • Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
 • Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından)
 • Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),
 • E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi
 • KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli) İstanbul ve İzmir işyerlerine başvuru yapacak adaylar için,
 • E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,
 • Kütahya işyerine başvuru yapacak adaylar, ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde tren teşkili ve manevra hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını e-devlet üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ve işyerinden alacakları yazı ile belgeleyecektir.

TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

Sağlık Şartları:

 • Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınan uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin negatif olduğunu gösterir rapor istenecektir
 • Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş, Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,

İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

 • TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.
 • Adayların “A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi bulunmayan sağlık kurulu raporu ile görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporlarının değerlendirmesi yapılmayacaktır.
 • Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

Okul Bölümleri:

İstanbul ve İzmir il sınırlarındaki işyerlerimize başvuru yapacak eski hükümlü adaylarda istenilen Ön Lisans Bölümleri;

 • Elektrik
 • Elektrik Teknolojisi
 • Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım
 • Endüstriyel Elektrik Elektronik Teknolojisi Deniz Elektroniği
 • Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Elektrik-Elektronik
 • Elektrik-Elektronik Teknikerliği
 • Elektronik Elektronik Yüksek Teknisyenliği Endüstriyel Elektronik
 • Endüstriyel Elektronik Teknikerliği Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Gemi Elektroniği
 • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
 • Raylı Sistemler İşletmeciliği
 • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Raylı Sistemler Teknolojisi
 • Demiryolu Araçları Mekatronik Mekatronik Teknolojisi Makine
 • İş Makineleri Makine Metep
 • Makine Teknisyenliği
 • Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi Talaşlı Üretim Talaşsız Şekillendirme Termik Santral Makineleri
 • Tesviye
 • Otomotiv Teknolojisi
 • Makine Motor Motor
 • Motor Otomotiv
 • Oto Elektrik-Elektronik Oto Elektrik ve Elektroniği Oto Motor Teknolojileri
 • Otobüs Tamir ve Bakım Otomotiv Otomotiv Endüstrisi
 • Otomotiv Metep
 • Otomotiv Satış Sonrası Hizmet Otomotiv Tasarım ve İmalat Metalurji
 • Metalografi ve Malzeme Muayenesi Metal İşleri
 • Metalurji ve Malzeme Metalurji Malzeme Lojistik
 • Kargo
 • Kargo Hizmetleri Lojistik Yönetimi Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Taşımacılık Yönetimi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik

Kütahya işyerimize başvuru yapacak eski hükümlü adayların Meslek Lisesi Elektronik bölümünden mezun olması gerekmektedir.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.