enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Devlet Su İşleri (DSİ) İşçi Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Devlet Su İşleri (DSİ) İşçi Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Devlet Su İşleri (DSİ) merkez ve taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere binlerce daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda DSİ taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere on yedi (17) farklı kadroda toplamda iki bin beş (2005) daimi işçi, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. DSİ personel, işçi alımı başvuru şartları, başvuru sayfası, kadro dağılımı, alım yapılacak iller ve diğer tüm detayla yazımızın devamında yer almaktadır.

DSİ Hangi Kadrolarda İşçi Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda DSİ taşra teşkilatları bünyesinde istihdam etmek üzere üç yüz (300) operatör, üç yüz (300) ağır vasıta şoförü, yüz elli (150) bakımcı, yağcı, seksen beş (85) ambar işçisi, iki yüz elli (250) usta, otuz (30) akaryakıtçı, yüz elli (150) sondaj işçisi, yirmi bir (21) kompresör operatörü, on dört (14) vinç operatörü, elli (50) laborant, yetmiş beş (75) laborant yardımcısı, yüz (100) topograf, yüz elli (150) hidrolog, yüz üç (103) aşçı, kırk yedi (47) aşçı yardımcısı, seksen (80) teknisyen, yüz (100) bekçi olmak üzere toplamda iki bin beş (2005) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.

DSİ İşçi Alımı 2021

DSİ Hangi İllerde İşçi Alımı Yapacak?

 • 1.Bölge Müdürlüğü
 • 2.Bölge Müdürlüğü
 • 3.Bölge Müdürlüğü
 • 4.Bölge Müdürlüğü
 • 5.Bölge Müdürlüğü
 • 6.Bölge Müdürlüğü
 • 7.Bölge Müdürlüğü
 • 8.Bölge Müdürlüğü
 • 9.Bölge Müdürlüğü
 • 10.Bölge Müdürlüğü
 • 11.Bölge Müdürlüğü
 • 12.Bölge Müdürlüğü
 • 13.Bölge Müdürlüğü
 • 14.Bölge Müdürlüğü
 • 15.Bölge Müdürlüğü
 • 16.Bölge Müdürlüğü
 • 17.Bölge Müdürlüğü
 • 18.Bölge Müdürlüğü
 • 19.Bölge Müdürlüğü
 • 20.Bölge Müdürlüğü
 • 21.Bölge Müdürlüğü
 • 22.Bölge Müdürlüğü
 • 23.Bölge Müdürlüğü
 • 24.Bölge Müdürlüğü
 • 25.Bölge Müdürlüğü
 • 26.Bölge Müdürlüğü

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları

DSİ işçi, personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır. Özel Başvuru şartları İŞKUR üzerinden yayınlanmıştır.

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla
 • Türk Vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak.
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 • Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
 • Adayların Türkiye iş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 • İşe alınacak işçilerin deneme süresi dört ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Sınav öncesi sınava katılacakların tespitine yönelik noter huzurundaki kura çekimi; açık iş sayısının dört (4) katı asil ve aynı sayıda yedek olacak şekilde 06.09.2021 tarihinde saat 10:00 da Bölge Müdürlüklerinde yapılacaktır. Kurada belirlenen adaylar daha sonra Bölge Müdürlükleri internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • İşçi alımında yapılacak sınav; yazılı-sözlü-uygulama yöntemleri kullanılarak, meslekî bilgi ve becerilere ilişkin konulardan yapılacaktır.
 • Yapılacak sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup başarı puanı altmış (60) olarak belirlenmiştir. Altmış (60) puan altındaki başarı puanları dikkate alınmayacaktır.
 • Kurumumuza ataması yapılan personel 4 ay deneme süresine tabi tutulacaktır. Arşiv araştırması deneme süresi içerisinde yapılacaktır, neticenin olumsuz olması halinde iş akdi feshedilecektir.

DSİ İşçi Alımı Başvuru Sayfası

DSİ işçi, personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23/08/2021 – 28/08/2021 tarihleri arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri veya internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla
yapmaları gerekmektedir.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar

 1. Cihad Türkoğlu dedi ki:

  İş

  1. Cihad Türkoğlu dedi ki:

   İşe ihtiyacım var

 2. korkmaz dedi ki:

  güvenlik bekçi alanında çalışırım