MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı 2023 Lise, Ön Lisans ve Lisans Başvuru Formu

Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı 2023 Lise, Ön Lisans ve Lisans KPSS 60 puan ile sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Detaylar için memur alımı var.

Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı 2023 Lise, Ön Lisans ve Lisans Başvuru Formu

Devlet Tiyatroları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personel alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi gazetede 16 Ocak 2023 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/B fıkrasına göre müdürlüğün Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alımı yapılacak.

 • TÜM MEMUR, PERSONEL, İŞÇİ ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN BİZİ SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZDAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.
 • INSTAGRAMDAN TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • FACEBOOK TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.
 • TWİTTER TAKİP EDİNİZ. TIKLAYINIZ.

Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı 2023

Alım Yapılacak Kadrolar şu şekilde;

 • 31 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ( 10 Kadın, 21 Erkek )
 • 59 Temizlik Görevlisi ( 28 Kadın , 31 Erkek )
 • 3 Şoför ( Erkek ),
 • 1 Aşçı ( Erkek ),
 • 1 Bahçıvan ( Erkek ),
 • 26 Büro Personeli ( Erkek / Kadın )

Başvuru İçin Genel Şartlar Nelerdir?

Başvuracak adaylarda yukarıda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:

 • -Türk Vatandaşı olmak,
 • -Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • -Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • -Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • -Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Başvuru Şekli Ve Yeri:

 1. Başvurular elektronik ortamda bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (son gün mesai saati bitimine kadar) alınacaktır.
 2. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 4. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından, adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata/eksik olan ya da sistemden bilgileri gelmeyen adayların, başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 6. Adayların, e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanarak alacakları Hizmet Dökümü belgesini başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “SGK Hizmet Dökümü” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 7. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Adaylarda Aranılan Özel Şartlar’da belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “KGG Kimlik ve Boy/Kilo Belgesi ” alanına mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
 8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 9. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 10. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
 11. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir.

KPSS Şartı nedir?

2022 yılında yapılan KPSS ‘den Lise İçin P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Yaş Şartı Nedir?

Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Şartları Nedir?

Adaylardan, Ön Lisans mezunu olmak, en az 1 yıl süreyle geçerli silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, 5188 sayılı ÖGG şartlarını sağlıyor olmak, Erkeklerde 170 cm ve Kadınlarda 165 cm boyundan kısa boylu olmamak, Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak, En az fiilen 90 gün koruma ve güvenlik hizmetinde çalıştığını belgelemek.

Temizlik Görevlisi Alımı Şartları Nedir?

Lise mezunu olmak, En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek, Vardiya usulü çalışmaya ve gece çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Şoför Alımı Şartları Nedir?

Lise mezunu olmak, Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, (01/01/2016 tarihinden önce ehliyet alanlardan ehliyetini değiştirmeyenler için E sınıfı ehliyet sahibi olmak)

Aşçı Alımı Şartları Nedir?

Ön Lisans mezunu olmak, -En az fiilen 90 gün aşçılık hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 5120.10 (Aşçı) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]

Bahçıvan Alımı Şartları Nedir?

Ön Lisans mezunu olmak ve En az fiilen 90 gün bahçıvanlık hizmetinde çalıştığını belgelemek, [e-Devletten alınacak 6113.10 (Bahçıvan), 6113.03 (Çiftçi-Bahçıvan), 6113.04 (Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar) veya 6113.07 (Peyzaj Bahçıvanı) meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü]

Büro Personeli Alımı Şartları Nedir?

Lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının İşletme, İktisat, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak!

Söz konusu sözleşmeli personel alımı için adaylara herhangi bir Mülakat yapılmayacaktır. Adaylar KPSS’den almış oldukları puanlar ele alınarak yapılacak sıralama ile en yüksek puandan en düşük puana kadar yapılacak değerlendirme ile belirlenecektir.

Şehre Göre Kontenjan Dağılımı:

Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı
Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı
Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı
Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı
Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı
Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı
Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı
Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı
Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı
Devlet Tiyatroları 121 Personel Alımı

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İlana başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde başvuruların tamamlanmış olması gereklidir. Adaylar başvurularını sadece Devlet Tiyatroları kariyer adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvuru Tarihleri: 16 – 30 Ocak 2023

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.