Dicle Üniversitesi İşçi Alımı 2020 Başvuru Sayfası

Dicle Üniversitesi İşçi Alımı 2020 Başvuru Sayfası
19.06.2020
138
A+
A-

Dicle Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda farklı kadrolarda daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR kamu ilanları sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Dicle Üniversitesi en az ilköğretim mezunu 3 farklı kadroda çok sayıda işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Dicle Üniversitesi hangi kadrolarda işçi alımı yapacak? Dicle Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları neler? Konu ile ilgili tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Dicle Üniversitesi üniversite yerleşkelerinde görevlendirmek üzere en az önlisans mezunu sekiz (8) özel güvenlik, en az ilköğretim mezunu on iki (12) temizlik personeli, otuz sekiz (38) hasta ve yaşlı bakım personeli kadrolarında toplamda elli sekiz (58) kadrolu işçi alımı yapılacaktır. Dicle Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer başvuru şartlarını taşıyan adaylar ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Dicle Üniversitesi işçi alımı başvuruları tamamlandıktan sonra asıl ve yedek adayların belirlenebilmesi için İŞKUR tarafından 10/07/2020 Cuma günü saat 09:30.’da Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; yapılacak olan Noter kurası, COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvuru yapanların katılımına kapalı olarak gerçekleştirilecek olup, Üniversitenin internet sitesi üzerinden (www.dicle.edu.tr) canlı olarak yayınlanacaktır.

Dicle Üniversitesi İşçi Alımı 2020

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- 18-35 yaş arasında bulunmak.

2- En Az Önlisans mezunu olmak.

3- Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

4- B sınıfı ehliyet sahibi olmak. (Dicle Üniversitesi 27 bin dekar alan üzerine kurulu bir yerleşkeye sahip olduğundan istihdam edilecek olan Güvenlik Görevlileri devriye görevlerini ifa ederken Üniversitenin T Cetveline kayıtlı bulunan araçları kullanacak Güvenlik Görevlisi ihtiyacı sebebiyle B ehliyet belgesi şartı konulmuştur.)

5- 24 saat esasına göre vardiyalı, dönüşümlü ve dış ortamlarda çalışmasına herhangi bir engel bulunmamak.

6-İlan tarihleri arasında istenilen belgelere sahip olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

AÇIKLAMALAR

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Talepler Diyarbakır Merkez ve ilçeleri düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Diyarbakır merkez ve ilçelerinde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. İlan tarihinden itibaren başvuru süresi içerisinde ikametgâhlarını talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- En az İlköğretim, En çok Ortaöğretim (Lise) mezunu olmak.

2- Temizlik yapmaya engel bir sağlık sorunu olmamak.

3- Meb Onaylı Temizlik Hijyen Belgesine sahip olmak.

4-İlan tarihleri arasında istenilen belgelere sahip olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

AÇIKLAMALAR

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Talepler Diyarbakır Merkez ve ilçeleri düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Diyarbakır merkez ve ilçelerinde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. İlan tarihinden itibaren başvuru süresi içerisinde ikametgahlarını talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. Ayrıca kura ile aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

HASTA VE YAŞLI BAKIM İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında bulunmak.

2- Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı bakım hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından veya sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

3- Üniversitemiz Hastaneleri bünyesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmadığını belgelemek.

4-İlan tarihleri arasında istenilen belgelere sahip olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

AÇIKLAMALAR

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Talepler Diyarbakır Merkez ve ilçeleri düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Diyarbakır merkez ve ilçelerinde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir. İlan tarihinden itibaren başvuru süresi içerisinde ikametgâhlarını talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.

KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1-  İŞKUR tarafından Nihai Liste ile Dicle Üniversitesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

2- Kura çekimi, 10/07/2020 Cuma günü saat 09:30.’da Dicle Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince; yapılacak olan Noter kurası, COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvuru yapanların katılımına kapalı olarak gerçekleştirilecek olup, Üniversitemizin internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

3- Kura sonucu belirlenen adaylar kurumumuzun Web sitesinde (www.dicle.edu.tr) ilan edilecektir.  Bu duyuru, 7201 Sayılı Tebligat Kanunu hükmünce tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca adayların adresine fiziki posta yolu ile veya e-tebligat yapılmayacaktır. İlanen tebliğ olunur.

KURA İŞLEMİ SONUCUNDA KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

1-Noter kurası sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri kurumun (www.dicle.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Adayların istenilen belgeleri kurum tarafından belirlenen tarih aralığında teslim etmeleri gerekmektedir. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Noter Kurası sonucu açık iş ilanı sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.  Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız feshedilecektir.

Tercih Edilen İkametgâh İlçeleri: Diyarbakır Merkez ve İlçeleri

YORUMLAR

  1. Habibe Can dedi ki:

    18 yaşındayım lise mezunu yum sıtajerliğimi Yenişehir ilçe milli eğitim bakanlığı nda evrak kayıt biriminde yaptım