MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

DPÜ Personel Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

DPÜ Personel Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu farklı kadrolarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda DPÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu iki (2) farklı kadroda toplamda yüz (100) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

DPÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, kadro dağılımı, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

DPÜ Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda DPÜ kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu iki (2) farklı kadroda toplamda yüz (100) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (25 Kişi)
 • Destek Personeli (25 Kişi)

Diğer İlgili İlanlar

DPÜ Başvuru Şartları Neler?

DPÜ personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
 • 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
 • 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
 • KPSS’ de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,
 • Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
 • Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde belirtilen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
DPÜ Personel Alımı 2022
DPÜ Personel Alımı 2022
DPÜ Personel Alımı 2022
DPÜ Personel Alımı 2022

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 • Başvuru formu, Üniversitenin web sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
 • Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
 • Fotoğraf, (1 adet)
 • Askerlik Durum Belgesi, (Erkek adaylar için), (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
 • Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
 • Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalı)
 • Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
 • Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,

DPÜ Başvuru Formu

DPÜ personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 12/01/2022 – 26/01/2022 tarihleri arasında Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte ŞAHSEN başvurularını yapmaları gerekmektedir. Posta, fax veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.