Erciyes Üniversitesi İşçi Alımı – Başvuru Sayfası

Erciyes Üniversitesi İşçi Alımı – Başvuru Sayfası
22.07.2020
91
A+
A-

Kayseri Erciyes Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR Kamu ilanları sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Erciyes Üniversitesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere bay/bayan on dört (14) özel güvenlik, beş (5) temizlik personeli olmak üzere toplamda on dokuz (19) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Erciyes Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 22/07/2020 – 27/07/2020 tarihleri arasında başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekmektedir. Erciyes Üniversitesi işçi alımı başvuru süreci tamamlanması ardından kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılacaktır. Noter kura çekimi, Erciyes Üniversitesi Kampus TV ve imkanlar dahilinde alternatif olarak değerlendirilmek üzere Üniversitenin kayıtlı Youtube kanallarından kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

Erciyes Üniversitesi İşçi Alımı

Özel Güvenlik Başvuru Şartları

Erkek adaylar için; askerlik hizmetini fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Her aday, yayınlanan listede en fazla bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

İlan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları ya da belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

KPSS Şartı Aranmamaktadır. (Kura Usulü ve Sözlü Sınav Yapılacaktır.)

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

Temizlik Personeli Başvuru Şartları

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Bünyesinde 7/24 kesintisin hizmet sunumu gereği nöbet usulu planlanan çalışma planları ngece nöbet ve gece vardiyasında çalıştırılacak olup,kadın hasta ve kadın yakınlarının bulunduğu hizmet alanında görev yapacaktır.

Erkek adaylar için; askerlik hizmetini fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Her aday, yayınlanan listede en fazla bir işyeri ve bir meslek koluna başvurabilir.

İlan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları ya da belirtilen bölümlere ilişkin istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.

İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak.

KPSS Şartı Aranmamaktadır. (Kura Usulü ve Sözlü Sınav Yapılacaktır.)

Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda yapılır. Noter kura çekimi, Üniversitemiz Kampus TV ve imkanlar dahilinde alternatif olarak değerlendirilmek üzere Üniversitemize kayıtlı Youtube kanallarından kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir. COVİD-19 Pandemisi ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla kuranın yapılacağı salona herhangi bir aday alınmayacaktır.

Kampüs TV Yayın : UHF 45. Kanal

Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar Sözlü Sınava alınacaktır.

Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.erciyes.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir.

Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle bildirim yapılacaktır.

Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.erciyes.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet adresinde (http://www.personeldb.erciyes.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar anılan Başkanlığa şahsen teslim edeceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesine müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

İSTENEN BELGELER

Başvuru Dilekçesi

Başvuru Formu

Nüfus Cüzdan Fotokopisi (onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

E-Devlet Sistemi üzerinden alınan Adli Sicil Kaydı

Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

Fotoğraf (4 adet)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi fotokopisi (e-devlet çıktısı, onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

Güvenlik Görevlileri için; güvenlik kimlik kartı fotokopisi ( onaylı ya da aslı getirildiğinde onay yapılacaktır)

Sağlık Raporu (Sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

YORUMLAR