enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası

Eskişehir Teknik Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Eskişehir Teknik Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere dokuz (9) farklı kadroda en az lise mezunu otuz (30) personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Eskişehir Teknik Üniversitesi Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan iki farklı ilanda Eskişehir Teknik Üniversitesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere otuz (30) personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

  • Mimar (1)
  • Makine Mühendisi (2)
  • İnşaat Mühendisi (2)
  • Elektrik Mühendisi (1)
  • Gıda Mühendisi (1)
  • Tekniker (10)
  • Teknisyen (9)
  • Programcı (2)
  • Çözümleyici, Sistem Programcısı (2)

Başvuru Sayfası ve Tarihi

Eskişehir Teknik Üniversitesi personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08/04/2021 – 22/04/2021 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile başvuruların yapılması gerekmektedir.

Adaylarda Aranan Başvuru Şartları

Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2021
Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2021
Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2021
Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2021
Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı 2021

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir. 4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. (Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

Başvuru Belgeleri Neler?

1- Başvuru formu (Üniversitenin internet sayfasında yer almaktadır.)

2- Özgeçmiş (CV)

3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin belgenin mezun  olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.)

4- 2 adet fotoğraf

5- 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

8- Mesleki tecrübe belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü.( İlgili eğitim alanı mezuniyetinden sonraki süreler dikkate alınacaktır.)

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.