Eskişehir Üniversitesi Sözleşmeli İşçi Alımı 2020

Eskişehir Üniversitesi Sözleşmeli İşçi Alımı 2020
04.03.2020
114
A+
A-

Eskişehir Üniversitesi bünyesinde istihdam etmek üzere daimi sözleşmeli işçi alımı yapıyor. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda en az lise mezunu eski hükümlü iki (2) teknik personel ve en az ilkokul mezunu eski hükümlü iki (2) inşaat işçisi olmak üzere toplamda dört (4) eski hükümlü işçi alımı yapılacağı aktarılmıştır. Eskişehir Üniversitesi eski hükümlü işçi alımı için başvuru yapacak adayların, 02/03/2020-06/03/2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabilir. Adaylarda aranan şartlar ve diğer detaylar yazımızda.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar

  1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşından gün almamış olmak.
  3. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenleri,
  4. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirenleri, ifade eder.

Başvuru Şartları

  1. Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) ilan edilen işgücü taleplerinde yayımlanan son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmaları ve istenilen belgelere sahip olmaları gerekmektedir.
  2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
  3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  4. Talepler Eskişehir ili düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Eskişehir’de ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.
  5. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında Üniversitemizce sonlandırılabilecektir.
  6. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

Başvuru ve Kura İşlemleri

Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Eskişehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne şahsen başvuru yapabilir.

Her aday, Türkiye İş Kurumu’nda (İŞ-KUR) yayımlanan listede bir iş koluna başvuru yapabilecektir.

İlgili Yönetmelik gereğince İş-Kur tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

Kura Çekimi 17/03/2020 Perşembe günü saat: 10.00’da Eskişehir Teknik ÜniversitesiRektörlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kadro Dağılımı ve İlan Niteliği  

Eskişehir Üniversitesi eski hükümlü işçi alımı                                            

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.