enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Evreşe Belediyesi Memur Alımı 2020

Evreşe Belediyesi Memur Alımı 2020

Evreşe Belediyesi ilk defa atanmak üzere memur alımı ilanı yayınlandı.  Çalışma Bakanlığı üzerinden yayınlanan ilanda Evreşe Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere KPSS P3 türünden en 55 puan ile bir (1) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, iki (2) genel idare hizmetleri, kadrolarında toplamda üç (3) memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Evreşe Belediyesi memur alımı için adaylar, başvurularını aşağıda yermiş olduğumuz belgeler ile 27.04.2020 tarihinden 01.05.2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını elektronik ortamda, Belediye  http://www.evrese.bel.tr/ internet adresine, şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Evreşe Belediyesine başvuru yapılabilecektir.

Evreşe Belediyesi Memur Alımı 2020

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

 1. a) Türk vatandaşı olmak,
 2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 7. g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 1. a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 2. b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. c) Lisans düzeyinde öğrenim gerektiren kadrolara başvuru yapacaklar için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,
 4. d) Lisans düzeyinde öğrenim gerektiren kadrolara başvuru yapacaklar için 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.evrese.bel.tr internet adresinden temin edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

 1. a) Nüfus Cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylamak suretiyle fotokopisi,
 2. b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 3. c) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,
 4. d) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 5. e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 6. f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
 7. g) Lisans düzeyinde öğrenim gerektiren kadrolariçin Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi aslı veya noter onaylı örneği. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
 8. h) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,
 9. j) Lisans düzeyinde öğrenim gerektiren kadrolara başvuru yapacaklar için Sürücü Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

 1. a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeler ile 27.04.2020 tarihinden 01.05.2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00 – 17.00 saatleri arasında) müracaatlarını belediyemize ulaştırmaları gerekmektedir.

Adaylar başvuru belgelerini;

 1. b) Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.evrese.bel.tr/ internet adresine,
 2. c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Evreşe Belediyesine başvuru yapılabilecektir.

(Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)

 1. d) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. e) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Evreşe Belediyesi hizmet binasında memur alımı için 21.05.2020 tarihinde sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 2. b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4. d) Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.