Fethiye Polisevi İşçi Alımı 2020

Fethiye Polisevi İşçi Alımı 2020
05.06.2020
110
A+
A-

Fethiye Polisevi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda en az ilköğretim mezunu çok sayıda işçi ve personel alımı yapacak. İŞKUR kamu ilanları sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Fethiye Polisevi bir (1) oda görevlisi, on (10) servis komisi, bir (1) ızgara ustası, iki (2) mutfak personeli olmak üzere toplamda on dört (14) işçi ve personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Fethiye Polisevi işçi ve personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 06/06/2020 – 09/06/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden yapmaları gerekiyor. Fethiye Polisevi işçi ve personel alımı için adaylarda aranan başvuru şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Fethiye Polisevi İşçi Alımı 2020

ÖZEL ŞARTLAR :

En az ilköğretim, en fazla lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belge sunulacaktır.

Adli Sicil Kaydı Belgesi sunulacaktır.

Daha önceden iş deneyimine sahip olması, sözlü ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için zorunlu değildir.)

Alınacak personele asgari ücret ödenecektir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, 4.Maddasine istinaden, işçi olarak alınacaklarda;  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine,  Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartlarına haiz olmak.

Kurumumuzca yukarıda belirtilen evrakları en geç 12.06.2020 tarihi saat 16:00’ a kadar Şube Müdürlüğümüze elden teslimini yapmak zorundadır.  Evrak teslim etmeyenler hakkından vazgeçmiş sayılacak, noter kurasına ve mülakata katılamayacaktır.

Kurumumuza 12.06.2020 tarihinde evrak teslim eden kişi sayısının başvuru sayısının 4 katını aşması durumunda Kura 15.06.2020 günü saat: 14.00’ da Fethiye 2. Noterliğinde çekilecektir.

Kura sonrası belirlenen asil adaylar için 16.06.2020 tarihinde saat 10.00’ da, yedek adaylar için 16.06.2020 tarihinde 14.00’ da Polisevi Şube Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan toplantı salonunda kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.

Asil adayların başarılı olması durumunda yedek adaylar için mülakat yapılmayacaktır.

Başvuru sayısının talep edilen sayının 4 katını aşmaması durumunda noter kurası çekilmeyecek,  başvuran ve 12.06.2020 tarihinde kurumumuza evrak teslim eden tüm adaylar için 16.06.2020 tarihinde saat 10.00’ da, Polisevi Şube Müdürlüğümüz hizmet binası giriş katında bulunan toplantı salonunda kurumumuzca oluşturulan komisyon tarafından sözlü ve uygulamalı mülakat yapılacaktır.

İşe alınmak için Polisevi Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak sözlü ve uygulamalı mülakatta başarılı olmak gerekmektedir.

Ayrıca alınacak tüm personeller devlet memuru olmayıp geçici işçi (belirli süreli) statüsünde çalıştırılacaktır. Mevcut yasalar dahilinde devlet memurluğuna veya devlet kadrolarındaki işçi statüsüne geçişi de söz konusu değildir.

Kurumumuzca işe başvuruda bulunan kişilere yapılacak her türlü duyuru kurumuza ait santral numaraları olan 0252 6166365, 0252 6166535, 0505 3184846 numaralı telefonlardan İŞKUR tarafından gönderilen listede bulunan başvuru sahiplerine ait irtibat numaraları üzerinden aranmak suretiyle yapılacaktır.

 İşe alınacak kişilerin 12.06.2020 tarihinde kurumumuza teslim etmesi gereken belgeler;

En az ilköğretim, en fazla lisans mezunu olmak, eğitim durumunu gösterir belge sunulacaktır.

Adli Sicil Kaydı Belgesi sunulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı veya hijyen eğitimi verme yetkisi olan firmalardan ‘’ Hijyen Eğitim Sertifikası’’ sunulacaktır.

Daha önceden iş deneyimine sahip olması, sözlü ve uygulamalı mülakatta tercih sebebi sayılacak ve artı puan olarak değerlendirilecektir. (Bu durumu SGK dökümü ile belgeleyecektir. Olmayanlar için zorunlu değildir.)

 Genel Şartlar;

İlanın son başvuru tarihinden önce istenilen belge ve deneyimlere sahip olmak gerekmektedir.

Personellerin çalışma saatleri idaremizce vardiya esasına göre belirlenmektedir.

Mülakatı kazanan adayların işe alım aşamasında Muğla Emniyet Müdürlüğümüzce yapılacak güvenlik soruşturması yapılacak olup, sakıncalı durumunun bulunmaması şartı aranacaktır.

Sözlü ve Uygulamalı sınavı kazanan adaylar sağlık problemi olmadığını, sağlık raporu ile belgelemek zorundadır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.