Fırat Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Yeni Güncel İlan

Fırat Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Yeni Güncel İlan
08.06.2020
138
A+
A-

Elazığ Fırat Üniversitesi İŞKUR üzerinden yüzlerce en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapacak. Fırat Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilköğretim mezunu olmak üzere çok sayıda kadrolu personel ve işçi alımı için İŞKUR üzerinden ilanlar yayınladı. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Fırat Üniversitesi kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 158 temizlik personeli (6 engelli), kırk (40) özel güvenlik, yetmiş beş (75) hasta ve yaşlı bakım personeli, üzere toplamda 373 daimi işçi alımı yapılacaktır. Fırat Üniversitesi Üniversitesi işçi alımı için adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden yapılacak olup, adayların belirlenmesi için noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır. Fırat Üniversitesi kadrolu işçi alımı başvuru şartları ve kura tarihi tüm detayları ile yazımızın devamında yer almaktadır.

Fırat Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Fırat Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını 08/06/2020 – 12/06/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Fırat Üniversitesi işçi alımı kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar için 24.06.2020  tarihinde saat  14:00’da   Fırat Üniversitesi Prof.Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda  noter huzurunda  yapılacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek olup kura çekim işlemleri Üniversitenin web sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

Fırat Üniversitesi İşçi Alımı 2020

BAŞVURU ŞARTLARI İLE SÖZLÜ SINAV VE KURA İŞLEMLERİ

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 4. Askerlik ile ilişiği olmamak.
 5. Elazığ İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.( Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır.)
 6. Vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 8. a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 9. b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 10. c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
 11. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 12. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.
 13. Kura Çekimi sonucunda belirlenen adaylar sözlü sınava alınacaktır.
 14. Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin internet sitesinde (www.firat.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
 15. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 16. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
 17. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
 18. Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 19. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 20. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 2 ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesh edilecektir.
 21. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

Fırat Üniversitesi İşçi Alımı 2020

B  BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav sonucunda başarılı olup sürekli işçi olarak görev başlatılacak adaylar Üniversitemiz internet adresinde (www.firat.edu.tr/) istenilen belgeleri belirtilecek tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

KURA TARİHİ VE YERİ:

Kuraya katılmaya hak kazandığı tespit edilen adaylar için 24.06.2020  tarihinde saat  14:00’da   Fırat Üniversitesi Prof.Dr. Mustafa Temizer Konferans Salonunda  noter huzurunda  yapılacaktır. COVİD-19 salgınının Ülkemizde yayılımına ilişkin tedbirler kapsamında kura çekimine katılımcı kabul edilmeyecek olup kura çekim işlemleri Üniversitemizin web sayfasından canlı olarak yayınlanacaktır.

Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.firat.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19  salgını  nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla  başvuru şartlarını taşıyan adaylar,  İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden  başvuru yapılacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.