Gebze Teknik Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Güncel İlan

Gebze Teknik Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Güncel İlan
05.06.2020
129
A+
A-

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda en az ilköğretim mezunu çok sayıda işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) dokuz (9) özel güvenlik, altı (6) temizlik personeli olmak üzere toplamda on beş (15) işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) işçi alımı için adaylarda aradığı başvuru şartları, başvuru tarihi, kura tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) işçi alımı için aşağıda yer alan ilan başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını 05/06/2020 – 09/06/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden yapılacaktır. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların isimleri Gebze Teknik Üniversitesi web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) işçi alımı kura işlemleri 16/06/2020 Salı günü saat 14:00’de “Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi”nde, Sözlü Sınav ise 24/06/2020 Çarşamba günü saat 10:00’da “Rektörlük Binası”nda yapılacaktır.

Gebze Teknik Üniversitesi İşçi Alımı 2020

KURA VE SINAV BİLGİLERİ

Sınava Çağrı

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların isimleri Gebze Teknik Üniversitesi web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Kura ve Sözlü Sınav Tarihi Yeri

Kura, 16/06/2020 Salı günü saat 14:00’de “Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi”nde, Sözlü Sınav ise 24/06/2020 Çarşamba günü saat 10:00’da “Rektörlük Binası”nda yapılacaktır.

Sınav Sonuçlarının İlanı

25/06/2020 Perşembe günü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca, adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak olup bu ilan tebligat yerine geçecektir.

AÇIKLAMALAR

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 2. Başvuru listesinin İŞKUR tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip sınava alınacak aday listesi; İŞKUR’un gönderdiği ve ilan şartlarına uyan adayların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadronun dört (4) katı asıl ve dört (4) katı yedek aday olmak üzere noter huzurunda kura ile belirlenecek olup aday listeleri Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecektir.
 3. Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla bahsi geçen kura çekimi, başvuru yapanların katılımına kapalı olacaktır.
 4. Kura çekimi süreci, 16 Haziran 2020 Salı günü Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sitesinde yayımlanacak olan https://www.youtube.com linkinden canlı olarak izlenebilecektir.
 5. Yapılacak evrak incelemesi neticesinde (İŞKUR) başvuru tarihleri içerisinde ilan şartlarını sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 6. Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından kura usulü ile belirlenerek sınava katılacak adayların hangi tarihte ve nerede sözlü sınava katılacağı Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecek olup ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 7. Sözlü sınavda tüm adaylar yüz (100) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Puanların eşit olması halinde daha üst öğrenimi olana, öğrenimlerinin de eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyetlerinin de eşitliği halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 8. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (https://www.gtu.edu.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 9. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç (3) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne yazılı olarak verebilecektir. İtiraz iki (2) iş günü içinde sonuçlandırılacak olup sıralamada herhangi bir değişiklik olması halinde Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ilan edilecek olup ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
 10. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
 11. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 12. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adayların atama işlemi yapılmayacaktır. Bu maddede belirtilen durumların gerçekleşmesi halinde adaylar haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.
 13. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazananlardan; doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü “Personel Daire Başkanlığı”na başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç otuz (30) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
 14. Adaylar eş zamanlı yayımlanan ilanlarımızdan sadece bir meslek koluna başvuruda bulunabilir. Birden fazla iş koluna başvuruda bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 15. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasından (https://www.gtu.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
 16. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.
 17. Sınav sonucuna göre atanmaya hak kazanan personellerin görev yerleri Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından belirlenecektir.

Özel Güvenlik Başvuru Şartları

 • Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
 • Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlayarak son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (*)
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını bitirmemiş olmak,
 • Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10 dan fazla, 15 den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90 dan fazla, 80-15=65 den az olmaması gerekmektedir.)
 • Adaylardan açık ve kapalı alanda görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair kişi beyanı alınacaktır. Adayların atama işlemi sırasında istenilecek belgelerin tesliminde bu beyanlarını tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adaylar beyanlarını kanıtlayamamaları ve sağlık kurulu raporunu süresi içerisinde sunmamaları halinde tüm haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.

Temizlik Personeli Başvuru Şartları

 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,
 • Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • Adaylardan açık ve kapalı alanda görevini yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu ve bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair kişi beyanı alınacaktır. Adayların atama işlemi sırasında istenilecek belgelerin tesliminde bu beyanlarını tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları Sağlık Kurulu Raporu ile kanıtlamaları gerekmektedir. Adaylar beyanlarını kanıtlayamamaları ve sağlık kurulu raporunu süresi içerisinde sunmamaları halinde tüm haklarından feragat etmiş sayılacak olup sırasıyla yedek adaylar arasından atama yapılacaktır.
YORUMLAR