Hacettepe Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Özel Güvenlik – Temizlik Personeli – Hasta Bakım Personeli

Hacettepe Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Özel Güvenlik – Temizlik Personeli – Hasta Bakım Personeli
24.06.2020
178
A+
A-

Hacettepe Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda en az ilköğretim mezunu işçi alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Hacttepe Üniversitesi on (10) özel güvenlik, on üç (13) temizlik personeli, otuz yedi (37) hasta ve yaşlı bakım personeli olmak üzere toplamda altmış (60) en az ilköğretim mezunu daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Hacettepe Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını 24/06/2020 – 20/06/2020 tarihleri arasında İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden  başvurularını yapacaklardır. Hacettepe Üniversitesi işçi alımı başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) tarafından gönderilen listeden 08.07.2020 tarihinde saat 14.00 da Üniversite Kültür Merkezin de noter tarafından kura çekilecek ,genel ve öncelikli listeden açık iş sayısının 4er katı asıl,4er katı yedek üye belirlenecektir.14.07.2020 tarihinde saat 14.00 da Üniversitenin Personel Daire Başkanlığında sözlü mülakat yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İşçi Alımı 2020

Özel Güvenlik Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.

AÇIKLAMALAR

 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR ) tarafından gönderilen listeden 08.07.2020 tarihinde saat 14.00 da Üniversitemiz Kültür Merkezin de noter tarafından kura çekilecek ,genel ve öncelikli listeden açık iş sayısının 4er katı asıl,4er katı yedek üye belirlenecektir.14.07.2020 tarihinde saat 14.00 da Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında sözlü mülakat yapılacaktır. Mülakat sonrası kazanan adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı internet sitesinde (pdb@hacettepe.edu.tr) yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten itibaren 5 iş günü  süresi içinde istenen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

4.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. 2 adet vesikalık fotoğraf
 3. İkametgah Belgesi (Kare kodlu veya barkodu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 4. Adli Sicil Belgesi (Kare kodlu veya barkodu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 5. Diploma veya mezuniyet belgesi (kare kodlu veya barkodu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 6. STK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (kare kodlu veya barkodu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (kare kodlu veya barkodu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 8. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu
 9. Güvenlik Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan temel eğitim belgesi
 10. Özel güvenlik kimlik kartı.(5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

Temizlik Personeli Başvuru Şartları

 • En az ilköğretim  mezunu olmak.
 • Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-40 yaşını doldurmamış olmak,
 • Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.
 • Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekan da vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 • Ankara il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.

Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli Başvuru Şartları

Ortaöğretim Kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı hizmetleri  dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış-35 yaşını doldurmamış olmak.

Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Ankara  il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
 6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.

ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Mülakat sonucunda kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Mülakat sonucunda ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

 1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19  salgını  nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla  başvuru şartlarını taşıyan adaylar,  İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden  başvurularını yapacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.