MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Memur Alımı 2021 – Güncel İlan

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Memur Alımı 2021 – Güncel İlan

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu çok sayıda memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda HSK kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu iki (2) farklı kadroda toplamda on (10) memur, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. HSK memur alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, başvuru sayfası, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

HSK Hangi Karolarda Personel Alımı Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda HSK kendi bünyesinde istihdam etmek üzere beş (5) veri hazırlama ve kontrol işletmeni, beş (5) hizmetli olmak üzere toplamda on (10) memur, personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

HSK Memur Alımı 2021

Başvuru Şartları Neler?

HSK memur alımı için başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet  meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,
 • Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 • Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

HSK memur alımı için İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir)

Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezun olanlar bakımından öğrenim belgesinin aslı veya onaylı örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir);

Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bakımından ise başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasının aslı veya örneği (Noter tarafından veya belgeyi veren öğretim kurumunca onaylanmış olması ya da aslı görülmek suretiyle HSK Genel Sekreterliğince onaylanması gerekmektedir)

KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

Hizmetli kadrosuna başvuru için:

 • İş talep formu (www.hsk.gov.tr internet adresinden temin edilecektir),
 • En az lise veya dengi okul mezunu olduğunu gösterir belge,
 • KPSS-2020 sınav sonuç belgesi.

HSYK Memur Alımı Başvuru Sayfası ve Tarihi

HSK memur alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 04/10/2021-, 08/10/2021 tarihi mesai bitimine kadar www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgili tüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kuruluna şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA). Başvurular şahsen yapılacak olup posta vb. yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Renault fiyat listesi Fiat fiyat listesi