enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Harran Üniversitesi Personel Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Harran Üniversitesi Personel Alımı 2022 – Başvuru Formu ve Şartları

Harran Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu farklı kadrolarda çok sayıda erkek/kadın sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Harran Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu on iki (12) farklı kadroda toplamda yüz yedi (107) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Harran Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru formu, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

İlan Detayında Neler Var?
 1. Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Harran Üniversitesi Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Harran Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu on iki (12) farklı kadroda toplamda yüz yedi (107) sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Hemşire (52 Kişi)
 • Eczacı (1 Kişi)
 • Biyolog (2 Kişi)
 • Diyetisyen (2 Kişi)
 • Sağlık Teknikeri (5 Kişi)
 • Laborant (2 Kişi)
 • Röntgen Teknisyeni (3 Kişi)
 • Mühendis (2 Kişi)
 • Büro Personeli (3 Kişi)
 • Diğer Sağlık Personeli (1 Kişi)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi (20 Kişi)
 • Destek Personeli (14 Kişi)

Diğer İlgili İlanlar

Harran Üniversitesi Başvuru Şartları Neler?

Harran Üniversitesi personel alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
 • 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 • Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.
Harran Üniversitesi Personel Alımı 2022
Harran Üniversitesi Personel Alımı 2022
Harran Üniversitesi Personel Alımı 2022

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe/Başvuru Formu (http://personel.harran.edu.tr/) adresinden elektronik ortamda ve eksiksiz doldurulacaktır.
 • 2020 KPSS (B) sonuç belgesi internet çıktısı (sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)
 • Mezuniyet Belgesi (diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
 • Kimlik Fotokopisi
 • 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adeti Başvuru Formuna yapıştırılmış olacak)
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı ve fotokopisi. (5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimin başarıyla tamamlamış olmak, özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)
 • Başvurulan unvanda isteniyor ise çalışma belgesi (ilan tarihi itibariyle ilgili süreyi tamamlamış olması ve ayrıca isme/ilgili makama yazılmış ıslak imzalı ve onaylı yazının aslı gerekmektedir.)
 • Başvurulan unvanda isteniyor ise SGK barkodlu hizmet dökümü (alanında çalışıp çalışmadığının tespiti için meslek kodu dikkate alınacaktır)
 • Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecektir.

Harran Üniversitesi Başvuru Formu

Harran Üniversitesi personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adayların 11/01/2022 – 25/01/2022 tarihleri arasında (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.