enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Harran Üniversitesi İşçi, Personel Alımı 2020 – Güncel İlan

Harran Üniversitesi İşçi, Personel Alımı 2020 – Güncel İlan

Harran Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda kadrolu işçi, personel alımı için bir duyuru yayınladı. İŞKUR kamu ilanları sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Harran Üniversitesi en az ilköğretim mezunu elli üç (53) hasta ve yaşlı bakımı ve temizliği personeli, yirmi beş (25) temizlik personeli, üç (3) eski hükümlü temizlik işçisi olmak üzere toplamda seksen bir (81) işçi ve personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. Harran Üniversitesi işçi alımı başvuru şartlarını taşıyan adaylar 08/12/2020 –12 /12/2020 tarihleri arasında başvurularını Şanlıurfa İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezine www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Harran Üniversitesi işçi, personel alımı için 25/12/2020 tarihinde saat 13:30’da Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Üniversitenin http://www.youtube.com/channel/UCzkbGZwJJrE-QJQ7fwc30eQ adresinden canlı olarak yayınlanacaktır.

Harran Üniversitesi İşçi Alımı

Başvuru Şartları

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.
 4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 5. Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

6.Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.

 1. AÇIKLAMALAR
 1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 3. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek, kura çekimi sonucu asıl ve yedek adayların süresi içinde istenen belgeleri Üniversitemize ibraz edeceklerdir.
 4. 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe geçici 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere eklenen geçici 6’ncı madde uyarınca İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday belirlenecektir.
 5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

III. BELGE TESLİMİ, KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 1. Kura çekilişi 25/12/2020 tarihinde saat 13:30’da Harran Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Üniversitemizin http://www.youtube.com/channel/UCzkbGZwJJrE-QJQ7fwc30eQ adresinden canlı olarak yayınlanacaktır.
 2. Kura tarihi, saati ve yeri ile ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda yeni kura bilgileri takvim www.harran.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.
 3. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.harran.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.
 1. KURA SONUCU
 1. Kura sonucu www.harran.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.
 2. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 3. ATAMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER
 4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 5. 2 adet vesikalık fotoğraf
 6. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 7. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 8. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu Edevlet çıktısı kabul edilecektir.)
 9. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 10. Atamaya hak kazanılan mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair hastaneden alınmış Sağlık Raporu
 11. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan pozisyonlar için)
 12. Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.
 1. ATAMA İŞLEMLERİ
 1. Noter Kurası sonucu kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

VII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

 1. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.