MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Helal Akreditasyon Kurumu İşçi Alımı 2020

Helal Akreditasyon Kurumu İşçi Alımı 2020

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere KPSS şartsız en az ilkokul mezunu farklı kadrolarda işçi alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan ilanda Helal Akreditasyon Kurumu İŞKUR üzerinden beş (5) özel güvenlik, sekiz (8) temizlik personeli, bir (1) elektrikçi ve bir (1) de ısıtma ve sıhhi tesisatçı olmak üzere toplamda on beş (15) işçi alımı yapılacağına yer verildi.

Yayınlanan ilanda şu açıklamaya yer verilmiştir.

Helal Akreditasyon Kurumu merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ekte yer alan tabloda dağılımı gösterilen meslek kollarında 15 (on beş) sürekli işçi alınacaktır.

Başvuru Yeri Ve Şekli 

Sürekli işçi kadroları ve başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları uyan adaylar, başvurularını 09/03/2020 – 13/03/2020 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Helal Akreditasyon Kurumu Özel Güvenlik Alımı 

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu beş (5) özel güvenlik alımı yapılacağını duyurmuştur. Helal Akreditasyon Kurumu özel güvenlik alımı için adaylar başvurularını 09/03/2020 – 13/03/2020 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Helal Akreditasyon Kurumu Özel Güvenlik Alımı

Başvuru Şartları

  1. Güvenlik görevlisi meslek kolu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Sözlü sınavdan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
  2. Güvenlik görevlisi meslek kolu için görevini silahlı özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.

İŞKUR İlan No: 00005450677

Helal Akreditasyon Kurumu Temizlik Personeli Alımı

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere ilkokul mezunu sekiz (8) temizlik personeli alımı yapılacağını duyurmuştur. Helal Akreditasyon Kurumu temizlik personeli alımı için adaylar başvurularını 09/03/2020 – 13/03/2020 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne – Çankaya Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.

Helal Akreditasyon Kurumu Temizlik Personeli Alımı

Başvuru Şartları

Temizlik Personeli adayları görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık raporu almak,

İŞKUR İlan No: 00005450697

Helal Akreditasyon Kurumu Elektirikçi ve Sıhhi Tesisatçı Alımı

Helal Akreditasyon Kurumu işçi alımı için yayınladığı ilanda bir elektirkçi ve bir sıhhi tesisatçı kadrolarında lise mezunu iki personel alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Elektirikçi Başvuru Şartları

Elektrikçi (Genel), Elektrik bölümü mezun olmak veya ilgili alandan ustalık/kalfalık belgesi sahibi olmak

İŞKUR İlan No: 00005449985

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı Başvuru Şartları

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçısı, Isıtma ve Sıhhi Tesisat bölümlerinden mezun olmak veya ilgili alandan ustalık/kalfalık belgesi sahibi olmak ve MEB Onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesine sahip olmak,

İŞKUR İlan No: 00005449896

Helal Akreditasyon Kurumu Sınav Başvuru Şartları

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilanın son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

3) Bakım- Onarım Görevlisi meslek kolu için alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenime sahip olmak (Lise ve Dengi), Güvenlik Görevlisi meslek kolu için en az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) ve Temizlik Görevlisi meslek kolu için ise en az İlköğretim mezunu olmak,

4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, Güvenlik Görevlisi meslek koluna başvuracaklar için ise bu şartlar yanında ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Sözlü sınavdan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7) Adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.

8) Adaylar Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) yayımlanan listede sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye İş Kurumu tarafından (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.

10) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.

11) İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

12) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

13) Temizlik Görevlisi meslek kolu için görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak,

14) Güvenlik görevlisi meslek kolu için görevini silahlı özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.

15) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

16) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen unvanlardaki tercih ettikleri meslek kolunun gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.

17) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.

Güncel Memur Alımı İlanları 

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.