enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Hemşin Belediye Başkanlığı Tahsildar ve Tekniker Alımı 2020

Hemşin Belediye Başkanlığı Tahsildar ve Tekniker Alımı 2020

Hemşin Belediye Başkanlığı Tahsildar ve Tekniker kadrolarında memur alımı yapılacağını açıkladı. Hemşin Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere tahsildar bir (1), tekniker bir (1) olmak üzere toplada iki (2) memur alımı yapılacaktır.

BELEDİYE PERSONEL ALIMI

BELEDİYE PERSONEL ALIMI

Hemşin Belediye Başkanlığı personel alımı için tahsildar kadrosu için başvuru yapacak adayların Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe, İktisat, Çalışma Ekonomisi, Ekonomi bölümlerinin birinden mezun olması ve KPSS P3 türünden 60 puan ve üzeri almış olma şartı aranmaktadır.

Belediye Memur Alımı 2020

Belediye Memur Alımı 2020

Hemşin Belediye Başkanlığı personel alımı için tekniker kadrosu için başvuru yapacak adayların ise Fakültelerin Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olması ve KPSS P93 türünden en 60 puan ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. Hemşin Belediye Başkanlığı memur alımı için yayınlanan iş ilanına başvuru yapacak adaylarda aranan diğer şartlar, başvuru tarihi ve başvuru yeri yazımızın devamında yer almakta.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen Memur kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS ’na girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b. Her iki kadro için alanında bir lisans programından mezun olmuş olmak
c. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

  • Başvuru sırasında; Adaylar başvuru sırasında başvuru dilekçesine ek olarak;
  • İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da belediyemizin internet sitesinden (www.hemşin.bel.tr) temin edilecektir.
  • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
  •  KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  •  Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  •  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 10/03/2020 tarihinden itibaren 20/03/2020 günü saat 17:00 ‘a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), kuruma teslim ederek müracaatlarını yapabilirler.

Başvuru belgelerinin Atatürk Cad. No: 70 Hemşin RİZE Adresinde bulunan

Hemşin Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacaktır,

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.