İBB İşçi ve Personel Alımı 2021 – Güncel İlanlar

İBB İşçi ve Personel Alımı 2021 – Güncel İlanlar
03.11.2020
94
A+
A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda KPSS şartsız en az ortaöğretim mezunu çok sayıda işçi ve personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı Kamu personeli alımı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda İBB kendi bünyesinde istihdam etmek üzere dokuz (9) hemşire, bir (1) çocuk gelişimcisi,beş (5) mühendis, bir (1) şehir plancısı, bir (1) mimar, bir (1) ekonomist, bir (1) tekniker, beş (5) teknisyen,bir (1) eğitmen olmak üzere toplamda yirmi beş (25) daimi işçi ve personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. İBB işçi ve personel alımı için aşağıda yer başvuru şartlarını taşıyan adaylar 14/12/2020 – 18/12/2020 tarihleri arasında, sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır. Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilecektir. Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. İBB personel alımı sınavına girmek isteyen adaylar, 14/12/2020 – 18/12/2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda BAŞVURU FORMUNU dolduracaktır. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

İBB Personel Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş bulunan pozisyonlar için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

  1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
  2. Türk vatandaşı olmak,
  3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

  1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  2. İlan edilen pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

  1. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
  2. Sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmaları (24/12/1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),
  3. Eğitmen pozisyonu için “Atamaya Esas Alan”, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre işlem yapılacaktır.

ç. İlan edilen pozisyonlar için, aranan öğrenimin yurtdışında bitirilmesi halinde; ortaöğretim kurumları için Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim için Yükseköğretim Kurulunca verilen denklik belgelerine göre işlem yapılacaktır.

  1. Yabancı Dil şartı aranan pozisyonlarda, 6114 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin altıncı fıkrası gereğince Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından hazırlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi’ne göre işlem yapılacak, sınavların geçerlilik sürelerinde ise kendi mevzuatları dikkate alınacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 14/12/2020 – 18/12/2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda BAŞVURU FORMUNU dolduracaktır.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar 14/12/2020 – 18/12/2020 tarihleri arasında, sadece https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır.

Beyan edilen bilgiler için ihtiyaç duyulması halinde adaylardan belge istenilebilecektir.

Posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, pozisyona ilişkin mezuniyet notu ile bölüm notunun (Üniversitenin ilgili bölümlerinin, ÖSYM tarafından açıklanan 2020 yılı YKS sonucunda oluşan taban yerleştirme puanı üzerinden hesaplanan not) eşit şekilde etkilediği “başarı puanı” belirlenecektir.

Belirlenen en yüksek başarı puanı olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı aday (toplamda 75 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı başarı puanına sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 21/12/2020 tarihinde kurumumuzun genel ağ sayfasında (http://www.ibb.gov.tr) adresinden ilan edilecektir. 24/12/2020 tarihinde yapılacak sözlü sınav için adayların, kendilerine bildirilen saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.