İBB Müfettiş Yardımcısı Alım Sınavı – Güncel İlan

İBB Müfettiş Yardımcısı Alım Sınavı – Güncel İlan
04.10.2020
35
A+
A-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere boş bulunan kadrolarda müfettiş yardımcısı alımı için sınav yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda İBB kendi bünyesinde görevlendirmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 6 (altı) adet Müfettiş Yardımcısı kadrosuna memur alımı yapılacağını duyurdu. İBB müfettiş yardımcısı alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan ve sınava girmek isteyen adaylar, 9/10/2020 – 25/10/2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 27/10/2020 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) ilan edilecektir.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için

başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 7. En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
 8. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80 (seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
 9. 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve daha sonraki doğumlular),
 10. Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz olmak,
 11. Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak (sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.),
 12. Yapılacak sınava en fazla ikinci defa giriyor olmak,
 13. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 1. BAŞVURU VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 9/10/2020 – 25/10/2020 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir.

 1. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 27/10/2020 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı genel ağ sayfasında (https://www.ibb.gov.tr/) ilan edilecektir. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve eposta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

 

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.