İSKİ Memur Alımı 2021 – Güncel İlan

İSKİ Memur Alımı 2021 – Güncel İlan
21.12.2020
25
A+
A-

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere çok sayıda memur alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda İSKİ kendi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere; “İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği” hükümlerine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında 6 ncı derecede boş bulunan 8 (sekiz) adet müfettiş yardımcısı kadrosuna memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. İSKİ memur alımı için aşağıda yer başvuru şartlarını taşıyan adaylar sınava girmek isteyen adaylar, 26/12/2020 – 10/01/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve eposta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. İSKİ memur alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 1. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bu alanlarda en az dört yıl lisans eğitim veren ve bu okullarla denkliği YÖK tarafından kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,
 2. 01/01/2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular),
 3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 70 (yetmiş) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
 4. Müfettiş karakter ve niteliklerine haiz olmak,
 5. Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık yönünden sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair sağlık raporu almak. (Bu rapor sözlü sınavı kazananlardan istenir.)

3.BAŞVURU ŞEKLİ VE ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 26/12/2020 – 10/01/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formu dolduracaklardır. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurum tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve eposta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ- BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday (toplamda 160 kişi) yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 13/01/2021 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) ilan edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar yazılı sınav giriş belgelerine 18/01/2021 tarihinden itibaren kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) üzerinden erişebilecektir.

5.SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

Adaylar yazılı sınava, kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) sayfasından temin edecekleri giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanı veya geçerlilik süresi devam eden pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır. Sınav, yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Sınavın yazılı bölümü 25/01/2021 tarihinde Pazartesi günü saat 09.00’da Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No: 7 34060 Eyüpsultan İstanbul adresinde bulunan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü C Blok Hizmet Binası’nda yapılacak olup, sözlü sınavın tarihi ve yeri ayrıca genel ağ sayfasında (https://www.iski.gov.tr/) duyurulacaktır. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Sınavın konuları aşağıda belirtilmiştir.

1- Hukuk

 1. a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar),
 2. b) İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu,)
 3. c) Medeni Hukuk (Genel Esaslar),
 4. d) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları),
 5. e) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),
 6. f) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),
 7. g) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),

2- Ekonomi

 1. a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),
 2. b) Mikro İktisat
 3. c) Makro İktisat,
 4. d) Uluslararası İlişkiler ve Kuruluşlar
 5. e) Güncel Ekonomik Sorunlar.
 6. f) Türkiye Ekonomisi

3- Maliye

 1. a) Maliye Teorisi (Kamu Gelir ve Giderleri)
 2. b) Maliye Politikası,
 3. c) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.
 4. d) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü
 5. e) Kamu Borçları

4- Muhasebe

 1. a) Genel Muhasebe
 2. b) Bilanço Analizi ve Teknikleri
 3. c) Ticari Hesap

Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna aittir Yazılı sınav, çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli olarak yapılacaktır. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, Ekonomi, Maliye, Muhasebe sınav grupları için yirmi beşer soru olacak şekilde toplam 100 soru sorulacak, soru değeri birer puan olacaktır. Yazılı sınav süresi toplam 120 dakikadır.

Sözlü sınavda, adayların; yazılı sınav konuları ve genel kültür bilgilerinin yoklamasının yanında zekâ, muhakeme gücü ve konuşma yetenekleri, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi şahsi vasıfları değerlendirilecektir.

 

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.