Isparta Çiçekpınar Belediyesi Memur ve İtfaiye Eri Alımı 2020

Isparta Çiçekpınar Belediyesi Memur ve İtfaiye Eri Alımı 2020
07.04.2020
189
A+
A-

Isparta Çiçekpınar Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda memur alımı yapacak. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Isparta Çiçekpınar Belediyesi iki (2) itfaiye eri , bir (1) memur (GİH)  ve bir de sağlık teknikeri olmak üzere toplamda 4 memur alımı yapılacağına yer verilmiştir. Isparta Çiçekpınar Belediyesi Memur ve İtfaiye Eri Alımı 2020 ilanına başvurular 04/05/2020 tarihinden 08/05/2020 tarihi mesai bitimine kadar, aşağıda yer alan belgeler ile birlikte, Çiçekpınar Belediyesine şahsen, iadeli taahhütlü posta yolu ile Çiçekpınar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne veya www.cicekpinar.bel.tr ye başvurularını yapabilir.

Isparta Çiçekpınar Belediyesi Memur ve İtfaiye Eri Alımı 2020

Çicekpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 

Çiçekpınar Belediyesi yayınladığı ilanda KPSS p94 türünden en az 50 puan almış olan ve aranan diğer şartları taşıyan adaylar arasından iki (2) itfaiye eri alımı yapacak.

Çicekpınar Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2020

Başvuru Şartları

Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan veya dengi okuldan mezun olmak.

En az  B sınıfı sürücü belgesi sahibi  olmak.

Çicekpınar Belediyesi Sağlık Tekniker ve Memur Alım

Çiçekpınar Belediyesi yayınladığı ilanda KPSS p94 türünden en az 80 puan almış olan adaylar arasından bir (1) sağlık teknikeri ve KPSS p94 türünden 50 puan almış ve aranan diğer şartları taşıyan adaylar arasından memur alımı yapacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri, memur ve sağlık teknikeri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmışyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engelibulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri, memur ve sağlık teknikeri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

İtfaiye eri kadroları için Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

İtfaiye eri kadroları için Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisiolmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

İtfaiye eri ve sağlık teknikeri kadroları için 13/10/1983 tarihli 2918 satılı Karayolları

Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış Olmamak.

 BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.cicekpinar.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

İtfaiye eri ve Sağlık teknikeri kadrolarına başvuracaklar için Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 04/05/2020 tarihinden 08/05/2020 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, Çiçekpınar Belediyesine şahsen, iadeli taahhütlü posta yolu ile Çiçekpınar Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğüne veya www.cicekpinar.bel.tr ye başvurularını yapabilir.(Geciken postalardan veya başvurulardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.) İtfaiye eri kadrolarına başvuran adaylar için yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Çiçekpınar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Eksik evrakla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,

Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.