İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı – Güncel İlan

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı – Güncel İlan
14.11.2020
26
A+
A-

İzmir Kalkınma Ajansı kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda personel alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR Kamu ilanları resmi sayfası üzerinden yayınlanan ilanda İzmir Kalkınma Ajansı kendi bünyesinde istihdam etme üzere 4 sayılı “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde 3 (üç) Uzman Personel, 1 (bir) İç Denetçi ve 2 (iki) Destek Personeli kadrolarında toplamda 6 (altı) personel alımı yapılacağına yer verilmiştir. İzmir Kalkınma Ajansı personel alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 23 Kasım 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 4 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan İzmir Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. İzmir Kalkınma Ajansı personel alımı başvuru şartları, başvuru tarihi ve diğer tüm detaylar yazmızın devamında yer almakyadır.

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı

İzmir Kalkınma Ajansı Personel Alımı

İŞE ALINMADA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

  1. Türk vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c.Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

  1. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  2. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır.

İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. İç Denetçi için Sınava Giriş Şartları

Ajansımızda iç denetim faaliyetlerinin uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi amacıyla 1 (bir) iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları aşağıda belirtilmiştir;

  1. Yükseköğretim kurumlarından veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans derecesiyle mezun olmak,
  2. Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, Yabancı Dil Sınavı’nda (YDS) İngilizce dilinden asgari 60 (altmış) puan veya YDS denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 (altmış) puana karşılık gelen bir puan almış olmak,
  3. Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az 5 (beş) yıl fiilen çalışmış olmak,

ç. Kamu İç Denetçi Sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

  1. BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 23 Kasım 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 4 Aralık 2020 saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan İzmir Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların işbu ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenlerine ilişkin olarak sahip oldukları belgeleri de başvuruyla birlikte anılan tarih ve saate kadar başvurusuna eklemesi, tercih nedenlerinin sınav kurulu tarafından dikkate alınabilmesi için zorunludur.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.