İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşçi Alımı 2020

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşçi Alımı 2020
06.03.2020
207
A+
A-

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kendi bünyesinde farklı kadrolarda işçi alımı yapacak. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İş-Kur üzerinden  ilkokul mezunu (13) temizlik personeli, lise mezunu (6) özel güvenlik görevlisi, engelli temizlik personeli (3), ilkokul mezunu eski hükümlü temizlik personeli (2) olmak üzere toplamda 24 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

İYTE Temizlik Personeli Alımı ve Başvuru Şartları

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilkokul mezunu olma şartı ile normal statüde 13 temizlik personeli alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları:

 1. MEB onaylı “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası”na sahip olmak.
 2. MEB onaylı “Hijyen Belgesi”ne sahip olmak.

Kura İşlemleri

Kura çekimi 16.03.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Kura sonucu, https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Belge Teslimi:

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 19-20.03.2020 ve 23.03.2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 • İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Diploma fotokopisi
 • MEB onaylı “İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Sertifikası”
 • MEB onaylı “Hijyen Belgesi”

İŞKUR başvuru numaraları: 00005434457 – 00005434456

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Özel Güvenlik Alımı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Özel Güvenlik Alımı için başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak olup, başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olma şartı aranmaktır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Özel Güvenlik Alımı

Başvuru Şartları 

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

 • Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları:

 1. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli Özel Güvenlik Kartı’na (Silahsız) sahip olmak.
 2. Sürücü Belgesi’ne (en az B Sınıfı) sahip olmak.

Kura İşlemleri

Kura çekimi 16.03.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Kura sonucu, https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Belge Teslimi

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 19-20.03.2020 ve 23.03.2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
 • İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
 • Diploma fotokopisi
 • Sürücü belgesi fotokopisi
 • Özel Güvenlik Kartı(Silahsız) fotokopisi

İŞKUR başvuru numarası: 00005434724

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Engelli Temizlik Personeli Alımı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere süresiz daimi engelli personel alımı için kontenjan açıldığını açıklamıştır. İYTE ilkokul mezunu engelli temizlik personeli alımı başvurusu İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Engelli Temizlik Personeli Alımı

Başvuru Şartları

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar                     hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
 • Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
 • Engelli: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu  Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendiren kişilerdir.

NOT: Talebe başvuran engelli adayların Engelli Raporlarının İşkur Sisteminde renkli olarak taranmış şekilde bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı Engelli Raporları olan adayların ise İş ve Meslek Danışmanına başvurarak sistemden düzeltmesi gerekmektedir.

Kura İşlemleri

Kura çekimi 16.03.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Kura sonucu https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Belge Teslimi

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 19-20.03.2020 ve 23.03.2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)

Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

Diploma fotokopisi

Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan “engelliler için sağlık kurulu raporu” gösteren belge

İŞKUR başvuru numarası: 00005434907

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Eski Hükümlü Temizlik Personeli Alımı

Başvuru Şartları

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Eski Hükümlü Temizlik Personeli Alımı için açılan kadro sayısı iki (2) olarak açıklanmış olup, başvurular İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
 • Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
 • Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar  hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
 • Eski hükümlüler için; ilan edilen kadroya başvuran adaylar, affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar; 21.06.1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16.6.1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12.4.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayıları terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
 • Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

NOT: Talebe başvuran adayların Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Yaralanan(TMY) Belgelerinin İşkur Sisteminde renkli olarak taranmış şekilde bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı belgeleri olan adayların ise İş ve Meslek Danışmanına başvurarak sistemden düzeltmesi gerekmektedir.

Kura İşlemleri

Kura çekimi 16.03.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.

Kura sonucu https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Belge Teslimi

Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 19-20.03.2020 ve 23.03.2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)

İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)

Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)

Diploma Fotokopisi

Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Yaralanan(TMY) Belgesi

İŞKUR başvuru numaraları: 00005435112

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.