Kafkas Üniversitesi İşçi Alımı – Güncel İlan

Kafkas Üniversitesi İşçi Alımı – Güncel İlan
09.11.2020
10
A+
A-

Kars Kafkas Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üze farklı kadrolarda çok sayıda en az ilköğretim mezunu daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR Kamu ilanları resmi sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Kafkas Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere on bir (11) özel güvenlik, dokuz (9) temizlik personeli, otuz iki (32) hasta ve yaşlı bakım personeli olmak üzere toplamda elli iki (52) KPSS şartsız daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Kafkas Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 09/11/2020 – 13/11/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak veya alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilirler. Kafkas Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları, kura tariki ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Kafkas Üniversitesi İşçi Alımı

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kafkas Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 09/11/2020 – 13/11/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak veya alo 170 hattı üzerinden başvurularını yapabilirler.

Özel Güvenlik Başvuru Şartları

En az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak.

Geçerli Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına/Belgesine sahip olmak. (Belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)

En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (Devriye gezilmesi için zaruridir.)

Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşını doldurmamış olmak,

Güvenlik görevini iç ve dış mekanlarda yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Hasta ve Yaşlı Bakım Personeli Başvuru Şartları

Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından yada Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak,

Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 40 yaşını doldurmamış olmak,

Hasta ve Yaşlı Bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak,

Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Temizlik Personeli Başvuru Şartları

En az ilköğretim en çok ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak,

Başvurunun son günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış 40 yaşını doldurmamış olmak,

Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak,

Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

KARS il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

Özel Başvuru Şartları

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

Kura Tarihi ve Kura Yeri

Başvuruların tamamı kura çekimi için İŞKUR tarafından Kafkas Üniversitesine bildirilecek, başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 25.11.2020 tarihinde Saat: 09:30’da Kafkas Üniversitesi Ahmet ARSLAN Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yapılacaktır. Kura çekim işlemleri www.kafkas.edu.tr/ duyurular kısmında belirtilecek adresten canlı olarak yayınlanacaktır. Herhangi bir değişiklik olması durumunda www.kafkas.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

Kura sonucu ve kura dan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.kafkas.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacaktır.

Kura sonucunda belirlenen adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversitemize ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri www.kafkas.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belge vermeyen adaylar işe alınmayacaktır.

Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, ihtiyaç duyulacak sayıda yedek adaylar arasından personel belirlenecektir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.