MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Kafkas Üniversitesi İşçi Alımı – Güncel İlan

Kafkas Üniversitesi İşçi Alımı – Güncel İlan

Kars Kafkas Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üze farklı kadrolarda çok sayıda en az ilköğretim mezunu daimi işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR Kamu ilanları resmi sayfası üzerinden yayınlanan ilanda Kafkas Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D maddesi kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterildiği şekilde Engelli Sürekli İşçi ve Kamu Kurum Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında bir (1) engeelli temizlik personeli, iki (2) eski hükümlü temizlik personeli olmak üzere toplamda üç (3) sürekli işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Kars Kafkas Üniversitesi işçi alımı ilanı İş-Kur internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak, İŞKUR hizmet noktalarında ve Alo 170 hattı üzerinde 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kars Kafkas Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Kafkas Üniversitesi İşçi Alımı

Genel Şartlar

1)2547 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,

2)18 yaşını tamamlamış olmak,

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4)Temizlik Görevlisi (Engelli) için; Doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu sağlık raporu ile belgelendiren olmak,

5)Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü) için; Affa uğramış olsa Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkum olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan yada ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendiren olmak, Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlanan için; 21/06/21927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/06/1927 tarihli 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yararlananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığını gösteren komutanlık yazısı ile belgelendiren olmak,

 1. B) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ VE YERİ, KURA SONUCU

Temizlik Görevlisi (Eski Hükümlü)

Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeleri ile öncelik hakkına sahip olarak İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca açık iş sayısının 3 (üç) katı oranında da yedek liste oluşturulur.

Temizlik Görevlisi (Engelli)

Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kars Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün gönderdiği ve başvuruda bulunanların tamamının yer aldığı listeleri ile öncelik hakkına sahip olarak İş Kurumu tarafından gönderilenler arasından açık iş sayısının 4 (dört) katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında da yedek liste oluşturulur.

Kura İşlemi:

Kura işlemi yönetmelik gereği noter huzurunda 12.01.2021 tarihinde Saat: 10.00 da Kafkas Üniversitesi Ahmet ARSLAN Kültür ve Kongre Merkezi Salonunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebileceklerdir. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle kura çekimini izlemek üzere salona sınırlı sayıda aday alınacaktır. (adayların maskeli olarak gelmesi zorunludur) ayrıca kura çekimi üniversitemiz web sayfasından canlı olarak yayımlanacaktır. Kura sonucu ve kuradan sonraki tüm süreçlere ilişkin takvim www.kafkas.edu.tr internet adresinden ilgililere duyurulacak ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İŞE GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. 6 adet vesikalık fotoğraf
 3. İkametgah Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 4. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 5. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 6. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E- devlet çıktısı kabul edilecektir.)
 7. Erkek adaylar için Askerlik durumlarını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu Edevlet çıktısı kabul edilecektir.)
 8. Eski Hükümlü atanmaya hak kazanan adayların mesleği yapmaya herhangi bir engeli bulunmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış Sağlık Raporu
 9. Engelli kadrosu için adayların ilgili mevzuata göre %40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu,
 10. Eski Hükümlü kadrosu için eski hükümlü belgesi veya malul sayılmayacak şekilde yararlanan olduğunu gösterir sağlık raporu ve terörle mücadelede yararlandığı gösteren komutanlık yazısı fotokopisini ibraz etmeleri gerekmektedir.

ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Kura sonucunda açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.(Eski Hükümlü adaylar için 3 katı oranında yedek üye belirlenecektir.) Kura ve sözlü sınav sonucunda belirlenen adayların ataması yapılanlardan işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılabilecektir.
 2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.