MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Kafkas Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda en az lise mezunu çok sayıda sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde istihdam etmek üzere beş (5) farklı kadroda toplamda otuz bir (31) sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Kafkas Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru sayfası, başvuru şartları, kadro dağılımı ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Hangi Karolarda Sağlık Personeli Alımı Yapılacak?

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde istihdam etmek üzere kırk üç (43) hemşire, on iki (12) ebe, bir (1) eczacı, iki (2) röntgen teknisyeni olmak üzere toplamda elli sekiz (58) sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir.

 • Hemşire (21 Kişi)
 • Ebe (5 Kişi)
 • Eczacı (3)
 • Biyolog (1 Kişi)
 • Diğer Sağlık Personeli (1 Kişi)
Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı 2021

Adaylarda Aranan Genel ve Özel Başvuru Şartları Neler?

Kafkas Üniversitesi sağlık personeli alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Genel Başvuru Şartları

 • Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Taksirli Suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
 • Başvuru tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmü uyarınca başvuruları kabul edilmeyecektir.
 • Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
 • KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, önlisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.(Eczacı pozisyonu hariç)
 • KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanıp göreve başlatılacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
 • Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmesi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Özel Başvuru Şartları

 • 2020 yılı KPSS (B) grubu puanı esas alınacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
 • Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Başvuru yapacak adayların son 1 yılda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657 4/B) statüsünde çalışmamış olmaları gerekir.

Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alımı Başvuru Tarihi ve Adresi

Kafkas Üniversitesi sağlık personeli alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11/11/2021 – 25/11/2021 tarihleri arasında şahsen veya posta yoluyla KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAT: 2 MERKEZ/KARS adresine başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 • Başvuru Dilekçesi
 • Başvuru Formu
 • 1 adet fotoğraf
 • 2020 yılı KPSS sonuç belgesi
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Diplomanın önlü arkalı fotokopisi veya Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet Çıktısı
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

DİĞER TÜM ETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.