MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) Personel Alımı 2021 – Başvuru Sayfası ve Şartları

Kamu Gözetim Kurumu (KGK) Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu bünyesinde istihdam etmek üzere en lise mezunu erkek/kadın personel alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Kamu Gözetim Kurumu (KGK) kendi bünyesinde istihdam etmek üzere bir (1) erkek, bir (1) kadın olmak üzere özel güvenlik kadrosunda toplamda iki (2) işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir. Kamu Gözetim Kurumu (KGK) işçi, personel alımı başvuru şartları, başvuru adresi, başvuru için gerekli belgeler ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

KGK Personel Alımı İçin Başvuru Şartları Neler?

KGK personel alımı için başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak ve ilanın son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

3) Kadınlarda 160 cm, erkeklerde 170 cm’ den kısa boylu olmamak,

4) En az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi) olmak,

5) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, ayrıca 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

  • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
  • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

6) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Kuradan önce ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

7) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya muaf olmak.

9) Adayların Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirlenen öğrenim durumundan mezun olmaları gerekmektedir.

10) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamaları gerekmektedir.

11) Başvuru yapan adayların birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacak olup, birinci yerleşim yeri adresi ANKARA olan adaylar başvuru yapabilecektir.

12) İşe alınacakların deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akitleri bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecektir.

13) İşe alınma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav ve işbaşı sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

14) Görevini özel güvenlik görevlisi olarak devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak ve bunun yanında 5188 sayılı Kanunda belirtilen sağlık şartlarına haiz olmak.

15) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

16) Adayların, başvurunun son günü itibarıyla koruma ve güvenlik görevlisi meslek kolunun gerektirdiği başvuru şartlarına haiz olması gerekmektedir.

17) Bu ilanda, 4857 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereği işin niteliğine ilişkin sebeplerin zorunlu kıldığı durumlar kapsamında Kurumumuza gelen kadın ziyaretçilerin kabulü esnasında üst aramasının yapılacak olması sebebiyle cinsiyet ayrımına gidilmiştir.

Kamu Gözetimi Kurumu Personel Alımı Başvuru Sayfası

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) işçi, personel alımı için yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 16/04/2021–20/04/2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Diğer İlgili İlanlar

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından yukarıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylardan istenilecek belgeler, kurumun (www.kgk.gov.tr) resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Kura çekiminden önce Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listede yer alan adayların başvuru şartlarını taşıdığına dair istenilecek belgeler 03/05/2021 – 07/05/2021 tarihleri arasında Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak. No: 4 Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna elden teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurumun (www.kgk.gov.tr) resmi internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Kamu Gözetim Kurumu Kura Tarihi ve Adresi

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) işçi, personel alımı için yapılacak olan kura çekimine hak kazanan adaylar kura çekimi (kadın ve erkek adaylar için ayrı ayrı gerçekleştirilmek üzere) noter huzurunda İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 10/06/2021 tarihinde yapılacak olup, kura çekim yeri ve saati Kurumun (www.kgk.gov.tr) resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Kura tarihi ile ilgili değişiklik yapılması durumunda Kurumun (www.kgk.gov.tr) internet sitesinden ayrıca duyuru yapılacaktır.

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.