Kamu Kurumları Memur Alımı 2020 İlanları – Güncel İlanlar

Kamu Kurumları Memur Alımı 2020 İlanları – Güncel İlanlar
01.05.2020
209
A+
A-

Bakanlıklara bağlı yüzlerce kamu kurum ve kuruluşları 2020 yılı itibariyle farklı kadro ve meslek dallarınca binlerce işçi, personel ve memur alımı için kendi resim siteleri, Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR kamu ilanları sayfası üzerinden çok sayıda ilan yayınlamış durumdalar. Geçtiğim yıllarda kamu kurumları memur alımı ilanlarını Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayınlanırken, 2020 yılı itibariyle memur alımı ilanları Çalışma Bakanlığı ve İŞKUR üzerinden yayınlanma kararı alınmıştır. Bizde bu yazımızda siz değerli memur adayları için farklı onlarca site üzerinden yayınlan güncel memur alımı ilanlarını bir başlık altında kaleme aldık.

Memur Alımı 2020

2020 Yılı itibariyle Bakanlıklar başta olmak üzere, Üniversiteler ve Belediyeler kendi bünyelerinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda binlerce memur alımı yapılacağını yayınladıkları ilanlar ile duyurmuşlardır. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden farklı illerde bulunan onlarca farklı üniversite kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az ilk okul mezunu kadrolu temizlik personeli, lise mezunu özel güvenlik görevlisi, lisans, önlisans mezunu büro memuru, sağlık personeli, ve akademisyen kadrolarında Kpss’siz memur alımı yapılmaktadır. Üniversiteler bünyesinde istihdam edilmek üzere işçi, personel, memur alımı için yayınlanan tüm ilanları ve bu ilanlara ait tüm detaylara yazımızın davamında yer verdik.

Memur Alımı 2020

Memur alımı 2020 başlıklı yazımızda yer verdiğimiz bir diğer ilan sayfası ise İŞKUR kamu memur alımı ve kurum dışı kamu işçi alımı sayfaları üzerinden yayınlanan ilanlar. İŞKUR üzerinden 3 farklı şekilde içi, personel, memur alımı ilanları yayınlanmaktadır. İŞKUR üzerinden Belediyeler ve diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyelerinde istihdam etmek üzere memur alımı için yüzlerce farklı ilanlar yayınlamış durumdalar. Yayınlanan bu ilanlarda Belediyeler zabıta, itfaiye eri, büro memuru, mühendis, operatör, şoför, temizlik personeli, özel güvenlik olmak üzere daha bir çok farklı kadrolarda düşük Kpss puanı ve Kpss’siz memur alımı yapılacağına yer verilmiştir.

Memur Alımı 2020

Belediye Memur Alımı 2020 İlanları

Belediyeler 2020 yılı itibariyle binlerce işsiz vatandaşımıza yeni iş imkanları sunmaya devam etmektedir. Binlerce işsiz vatandaşımız yaşadığı il ve ilçelerinin belediye başkanlıkları tarafından yayınlanacak olan işçi, personel, memur alımı ilanlarını büyük bir heyecanla beklemektedirler. Bize memuralimivar.com  olarak sizler için güncel tüm Belediye memur alımı ilanlarını sizler için bu yazımda kaleme aldık.

Beykoz Belediyesi Zabıta Alımı 2020

İstanbul Beykoz Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere zabıta alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanda Beykoz Belediyesi Kpss p3 türünden en az 70 puan almış kadın/erkek adaylar arasından 50 zabıta alımı yapılacağına yer verilmiştir. Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alımı yapılacaktır.

Beykoz Belediyesi Zabıta Alımı 2020

Beykoz Belediyesi Zabıta Alımı Kadro Dağılımı

1- Kadın/Erkek KPSS P3 70 puan ile 10 zabıta alımı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

2- Kadın/Erkek KPSS P93 70 puan ile 4 zabıta alımı

Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3- Kadın/Erkek KPSS P93 70 puan ile 4 zabıta alımı

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

4- 3- Kadın/Erkek KPSS P93 70 puan ile 32 zabıta alımı

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Başvuru Şartları

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

  1. a) Türk vatandaşı olmak.
  2. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
  6. f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Şartları

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSS P93 ve Lisans 2018-KPSS P3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından(http://www.beykoz.bel.tr) temin edeceklerdir. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alımı 2020

Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunu olmak üzere çok sayıda itfaiye eri alımı yapılacağı duyuruldu. Çalışma Bakanlığı resim sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Ankara Büyükşehir Belediyesi lise mezunu 100 ve önlisans mezunu 200 olmak üzere yoplamda 300 itfaiye eri alımı yapılacağına yer verilmiştir. Fakat dünyayı saran cavit 19 salgını nedeni ile Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı 2020 ilanı için başvurular geçici olarak durulmuştur. Konu ile ilgili her hangi bir gelişe olduğu takdirde tüm detayları sizlerle paylaşacağımızı bilmenizi isteriz.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Türk Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak yada askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak. En az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak. Kadın/ Erkek P93 En az 60 puan İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve Dallarının birinden mezun olan adayların başvuru yapacağı kadrolar için itfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İŞKUR Kamu Memur Alımı İlanları

İçişleri Bakanlığı İçşleri Uzman Yardımcılığı sınav ilanı 04.05.2020

Aksaray Taşpınar Beld. Başk. İtfaiye Eri Alımı 01.05.2020

Çanakkale Evreşe Beld. Başk. İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 01.05.2020

Tokat Baydarlı Beld. Başk. İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 05.05.2020

Erzurum Pazaryolu Beld. Başk. İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 01.05.2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük Sınav ilanı 15.05.2020

Aksaray Gülağaç Belediyesi memur alım ilanı 15.05.2020

Isparta Çiçekpınar Belediyesi memur alım ilanı 08.05.2020

Niğde Alay Belediyesi memur alım ilanı 08.05.2020

Aksaray Gülpınar Belediyesi memur alım ilanı 18.05.2020

Erzurum Şenkaya Belediyesi memur alım ilanı 22.05.2020

İstanbul Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru alım ilanı 10.06.2020

İŞKUR Kurum Dışı İşçi Alımı İlanları

Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020

TÜBİTAK BİLGEM BTE 05.05.2020

İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur. Tic. A.Ş. Engelli Pers. Alımı 19.05.2020

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş. 31.07.2020

Kayseri Sarıoğlan Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.05.2020

Ankara TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 18.05.2020

Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 01.05.2020

Erzurum Karaçoban Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.05.2020

Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 04.05.2020

Trabzon Dernekpazarı SYDV Pers. Alımı 01.05.2020

Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020

İzmir İZENERJİ İns. Kayn. Bak. Onar. Ener. Güv. San. Tic. A.Ş. 05.05.2020

Aydın İncirbel Akar. Tur. Gal. Gıda Taş. İnsan Kay. Eğt. Hizm. Yen.r En. San. Tic.Ltd.Şti. 02.05.2020

Erzincan Kemaliye Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.05.2020

Çanakkale Kentsel Hiz. .Müh.. Müt. San. A.Ş. 06.05.2020

Eskişehir Alpubel Enj.Ürt.Tar.Hay.Ulş.Tic. A.Ş. 02.05.2020

Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Beden İşçisi ilanı 04.05.2020

Ordu Çaybel Danış. Taah. İnş. San. Tic. A.Ş. Temizlik işçisi ilanı 04.05.2020

Zonguldak Filyos Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.05.2020

Bursa Binted Tic. Ltd. Şti. 03.05.2020

Manisa Şehzadeler Müh. A.Ş. 08.05.2020

Tunceli Mazgirt Beld. Başk. Pers. Alımı 11.05.2020

Burdur Çavdır Temizlik Hiz. İnş. San. ve Tic.Ltd. Şti. 04.05.2020

Mersin Tarsus İmar Tic. Ltd. Şti. 04.05.2020

Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. 30.05.2020

Afyonkarahisar Dinar Beld. Pers. Ltd. Şti. 08.05.2020

Manisa Besot San. Tic. A.Ş. 06.05.2020

Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı Pers Alımı 08.05.2020

Giresun Bulancak Beton Enerji İnş. Tic. A.Ş. 01.05.2020

Denizli Pamukkale Pers. A.Ş. 06.05.2020

Eskişehir Mihallıççık Beld. Pers. Ltd. Şti. 04.05.2020

Isparta İl Özel İdaresi pers. Hiz. A.Ş. 12.05.2020

Burdur Karamanlı Karbel Tarım İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 05.05.2020

İLANLARA BAŞVURU YAP

Güncel Üniversite Memur Alımı 2020 İlanları

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – 35 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ – 10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ – 10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ – DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ – 14 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ – 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – 13 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – 30 AKADEMİK PERSONEL ALACAK (ÖĞRETİM ÜYESİ) (DÜZELTME İLANI İŞLENMİŞ)

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ – 7 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – 38 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -1 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ – 87 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK) – BİLGEM 10 PERSONEL ALACAK

MARMARA ÜNİVERSİTESİ – 24 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – 64 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – 3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ – 28 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI – 13 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ – 39 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ – 38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ – 3 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ – 10 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ – DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

MARMARA ÜNİVERSİTESİ – DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ – 78 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ – ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI YAPILACAKTIR

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ – ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI YAPILACAKTIR

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ – 17 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – 20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İLANLARA BAŞVURU YAP

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.