Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Personeli Alımı – Güncel İlan

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Personeli Alımı – Güncel İlan
07.06.2020
146
A+
A-

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) en az lise mezunu farklı kadrolarda çok sayıda sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlı Resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  esaslar  ile  ek  ve  değişikliklerine  göre  istihdam  edilmek  üzere,  aşağıdaki  belirtilen  unvanlarda  yazılı  veya  sözlü  sınav yapılmaksızın “Ortaöğretim”2018 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön Lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); “Lisans” 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile sağlık personeli alımı yapılacağına yer verilmiştir. KTÜ sağlık personeli alımı başvur şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

KTÜ yayınladığı ilanda yirmi sekiz (28) hemşire, bir (1) laborant, yedi (7) sağlık teknikeri, iki (2) röntgen teknisyeni olmak üzere toplamda otuz sekiz (38) en az lise mezunu 82 sağlık personeli alımı yapılacaktır.  KTÜ sağlık personeli alımı için müracaatlar ilanın resmi gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün süre ile mesai saati bitimine kadar Üniversitenin Personel Dairesi Başkanlığı http://www.ktu.edu.tr/personel-tum duyuru web adresinden yönlendirilen online başvuru bilgileri doldurulduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek “iş talep başvuru formu” bilgisayar ortamında doldurulup istenilen diğer belgelerle birlikte başvuru modülüne yüklendikten sonra “Başvuru yap” butonuna basılarak online başvuru tamamlanır. KTÜ sağlık personeli alımı için adaylarda aranan başvuru şartları ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

KTÜ Sağlık Personeli Alımı

KTÜ Sağlık Personeli Alımı

Başvuru Şartları

1 Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır.

2 Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1(bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

3 Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.

4 Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Ön Lisans (B) grubu ve 2018 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.

5 Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

 MÜRACAATLAR

6 Resmî Gazete’de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün süre ile Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının personelilan.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

7 SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.

8 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası

2018 (Ortaöğretim) / 2020 ( Ön Lisans-Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası

Nüfus cüzdanı örneği

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).

Deneyim belgesi istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Not 1 Adaylar tek bir unvan için nitelik kodu belirterek yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

Not 2 Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.