MemurİşçiPersonelKamuMaaşMaaşlarıPersonel Alımı

Karapınar Belediyesi Zabıta Alımı 2021 – Başvur Sayfası ve Şartları

Karapınar Belediyesi Zabıta Alımı 2021 – Başvur Sayfası ve Şartları

Konya Karapınar Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere zabıta alımı yapılacağını duyurdu. Çalışma Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Karapınar Belediyesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere her hangi bir önlisans programında mezun yedi (7) zabıta memuru alımı yapılacağına yer verilmiştir. Başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru adresi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Diğer İlgili İlanlar

Başvuru Şartları Neler?

Karapınar Belediyesi zabıta alımı için başvuru yapacak adaylarda genel ve özel başvuru şartları aranmaktadır.

Karapınar Belediyesi Zabıta Alımı 2021
Karapınar Belediyesi Zabıta Alımı 2021

Genel Başvuru Şartları

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • a. Türk vatandaşı olmak.
 • b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 • e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 • f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Özel Başvuru Şartları

 • a. İlan edilen unvan için son mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 • b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye
 • Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Karapınar Belediyesi zabıta alımı için başvuru yapacak adayların başvuru belgelerini yazımızın devamında yer alan tarihlerde belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

 • Başvuru Formu Kurumdan veya Belediyenin internet sayfasından (www.karapinar.bel.tr) temin edeceklerdir.
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suret leri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 • 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Karapınar Belediyesi Zabıta Alımı Başvuru Adresi

Karapınar Belediyesi zabıta alımı için yukarıda yer alan başvuru belgelerini 25.05.2021-28.05.2021 saat 17:30’a kadar (mesai günlerinde saat 08:30-17:30 arasında) Hankapı Mahallesi İnönü Caddesi No:29 Karapınar/KONYA adresindeki Karapınar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecek olup, eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

DİĞER TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Bu gönderiye oy verin!
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.