Kastamonu Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Başvuru Sayfası

Kastamonu Üniversitesi İşçi Alımı 2020 – Başvuru Sayfası
10.09.2020
70
A+
A-

Kastamonu Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere farklı kadrolarda çok sayıda en az ilköğretim mezunu çok sayıda işçi alımı yapılacağını duyurdu. İŞKUR kamu ilanları resmi sitesi üzerinden yayınlanan ilanda Kastamonu Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere bir (1) engelli, bir (1) eski hükümlü beş (5) temizlik personeli, üç (3) bahçıvan, bir (1) inşaat işçisi, bir (1) sıhhi tesisatçı olmak üzere toplamda on (10) daimi işçi alımı yapılacağına yer verilmiştir.  Kastamonu Üniversitesi işçi alımı için aşağıda yer alan başvuru şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı 10/09/2020 – 14/09/2020 tarihleri arasında esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. Kastamonu Üniversitesi işçi alımı başvuru şartları, başvuru sayfası, başvuru tarihi ve diğer tüm detaylar yazımızın devamında yer almaktadır.

Kastamonu Üniversitesi İşçi Alımı

Genel Şartlar

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
 3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’ inci maddesindeki şartları taşıyor olmak. (Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.)
 4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisak yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 5. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak. 6. Başvuru yapılacak ilgili meslek kolu için, son başvuru tarihi itibariyle eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
 6. Kamu hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak.
 7. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
 8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 10. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
 9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin herhangi bir aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 12. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sözlü mülakata katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 10. Üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya ve görevini devamlı yapmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek (Engelli kadroları hariç).
 11. Temizlik Görevlisi (Engelli) kadrosuna başvuru yapacak adayın kadronun gerektirdiği görevleri yerine getirebilecek fiziki durumda olması gerekmektedir.
 12. İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 (iki) ay deneme süresi uygulanacaktır.
 13. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.
 14. Öncelikli adaylar başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.
 15. İlan tarihi itibariyle Kastamonu il sınırlarında ikamet ediyor olmak.
 16. Talebin ilanından itibaren, adaylara beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmez.
 17. Ücretlendirme asgari ücret üzerinden yapılacaktır.

Temiz Personeli Başvuru Şartları

lköğretim veya Ortaöğretim (Lise ve Dengi Okul) mezunu olmak.

Bahçıvan Başvuru Şartları

En az İlköğretim mezunu olmak.

B Sınıfı Ehliyete sahip olmak.

Bahçe Bakım İşleri alanında; eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. ( En az bir belgeyi ibraz etmek)

İnşaat İşçisi Başvuru Şartları

En az İlköğretim mezunu olmak,

İnşaat İşleri alanında; eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı ‘Boyacı’, ‘Dış/İç Cephe Kaplama ve Yalıtım’, ‘Makine ve El ile Alçı ve Çimentolu Sıva’, ‘Duvar Örme Destek Elemanı’, ‘Restorasyoncu’, ‘Sentetik Boya’, ‘Sıvacı’, ‘Taş ve Tuğla Duvarcısı’, ‘Yapı Duvarcısı’ sertifikalarından herhangi birine veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. ( En az bir belgeyi ibraz etmek)

Sıhhi Tesisatçı Başvuru Şartları

En az İlköğretim mezunu olmak,

Sıhhi Tesisat İşleri alanında; eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. ( En az bir belgeyi ibraz etmek)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 10.09.2020 – 14.09.2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

NOT: Ülkemizde de görülmekte olan KORONAVİRÜS- COVID-19  salgını  nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla  başvuru şartlarını taşıyan adaylar,  İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden “İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden  başvurularını yapacaktır.

İL MÜDÜRLÜKLERİ/HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNDEN ŞAHSEN BAŞVURU ALINMAYACAKTIR

NOTER KURA İŞLEMLERİ

Noter kura çekimi 24.09.2020 tarihinde saat 10.00’da Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda yapılacaktır.

Başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Asil ve yedek aday sıralamaları noter huzurunda çekilen kura sırasına göre yapılacaktır. COVİD-19 Kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “Koronavirüs (covid-19) hakkında yükseköğretim kurumlarında alınacak tedbirlere ilişkin öneriler” gereğince halk sağlığını korumak açısından bahsi geçen kura çekimi başvuru yapanların katılımına açık olarak yapılmayacaktır. Kura çekimi Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Konferans Salonunda yapılacak olup, günü, saati ve canlı yayın adresi kurumun internet sitesinden (www.kastamonu.edu.tr) ayrıca duyurulacaktır.

Kura sonucu belirlenen adaylar kurumun internet sitesinde (www.kastamonu.edu.tr) ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.